Var är Moderaternas förslag i personalfrågan?

M ägnar sig åt "svartmålning" i beskrivningen av personalläget i regionen, menar C-debattörerna, som radar upp en rad åtgärder de vill prioritera.
M ägnar sig åt "svartmålning" i beskrivningen av personalläget i regionen, menar C-debattörerna, som radar upp en rad åtgärder de vill prioritera.

Under valrörelsen har Moderaterna vid upprepade tillfällen varit ute i media om personalfrågorna i Region Kalmar län, Moderaterna har svartmålat personalsituationen och beskrivit en ”personalflykt”.

Debatt 9 september 2022 17:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Denna svartmålning som Moderaterna ägnar sig åt hjälper knappast personalsituation, samtidigt som de konkreta förslagen lyser med sin frånvaro. Det skarpaste förslaget hittills är en så kallad kriskommission. I stället för fler möten där vi politiker sitter och diskuterar så föreslår vi i stället flera konkreta förslag. 

Sveriges vårdpersonal gör ett oerhört viktigt jobb i hela landet och behovet av kompetent och välutbildad vård- och omsorgspersonal kommer bli allt viktigare de kommande åren. Därför behöver arbetsvillkoren förbättras och vården bli bättre på att locka och behålla duktig och driven personal. För oss i Centerpartiet är detta en prioriterad fråga för den kommande mandatperioden och vi har presenterat en rad konkreta åtgärder, bland annat så vill vi: 

 • Stärka möjligheterna till karriärutveckling och lönepåslag för specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor.
 • Att det högst får vara 25 medarbetare per chef inom vård och omsorg och se till att det inrättas en obligatorisk chefsutbildning för alla chefer inom sjukvården och äldreomsorgen.
 • Arbetet med snabbspår för att ta vara på sjukvårdsutbildade personer som kommit till landet utökas att omfatta fler områden, till exempel tandvård.
 • Börja ett strategiskt arbete med utlandsrekrytering – tidigare har detta framför allt gällt läkare men vi ser att det kommer krävas även inom andra personalkategorier.
 • Skapa bättre arbetsförutsättningar och villkor för dem som arbetar inom 24-7 verksamheten i vården – exempelvis lönetillägg för obekväm arbetstid.
 • Att det finns administratörer som avlastar läkare och sjuksköterskors administrativa arbetsuppgifter.
 • Öka arbetet med digitalisering och automatisering i vården för att frigöra tid för andra uppgifter och det mänskliga mötet.
 • Permanenta satsningen med hälsokoordinatörer i kopplade till mödrahälsovården.
 • Hållbart öka antalet utbildningstjänster för sjuksköterskor så att regionen klarar behovet av specialistsjuksköterskor och barnmorskor.
 • Ge utbildningsbonus till de sjuksköterskor som stannar i regionens verksamhet efter avslutad utbildning.
 • Fortsätta arbetet med utbildningar vid våra folkhögskolor med medicinska sekreterare och undersköterskor.

Detta är ett axplock av de konkreta förslag som Centerpartiet har presenterat. Nu väntar vi med spänning på konkreta förslagen från Moderaterna. Det är dags att gå från ord till handling och presentera konkreta och hållbara förslag och inte bara slå på den populistiska trumman. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa