Vår anställningstrygghet offras

Nu är det alltså dags att luckra upp anställningsskyddet för oss arbetare. Men det sker i alla fall med ett politiskt ljugande i absolut världsklass.

Debatt 2 februari 2022 06:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

”Arbetsgivare får bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov med utökade undantag från turordningen, tydligare regler för uppsägning av sakliga skäl och lägre kostnader vid uppsägningar genom att inte längre behöva betala lön under pågående tvist. Fler företag kommer våga växa och anställa även personer som står längre från arbetsmarknaden.
Samtidigt får de som jobbar en större trygghet.”

Så skriver Magdalena Andersson (S) och Annie Lööf (C) i en debattartikel i Aftonbladet. Magiskt, vi får mer trygghet när det blir lättare att säga upp oss. Det är en av svensk arbetarrörelses viktigaste landvinningar som nu säljs ut till Centerpartiet, riksdagens förmodligen mest arbetarfientliga parti. Det tog årtionden av fackligt och politiskt arbete och kamp för att genom lagen om anställningsskydd ta bort arbetsgivarens rätt att ”fritt avskeda”, som det stod i paragraf 32 Svenska Arbetsgivarföreningens stadgar.

Vår trygghet offras nu för att Socialdemokraterna ska kunna fortsätta regera med hjälp av nyliberala C. Det är dags att visa Socialdemokraterna att den här typ av svek inte går obemärkt förbi. Det gäller även Vänsterpartiet, eftersom V naturligtvis inte kommer att hålla sitt löfte att fälla regeringen om den ger sig på anställningsskyddet. 

Vi Socialister vill, till skillnad från dessa partier, stärka arbetares ställning på arbetsmarknaden. Vi ställer krav på att anställningsskyddet ska skyddas mot försämringar. Vi vill att undantagsreglerna vid varsel ska slopas och att strejkrätten stärks. Vi som bygger upp samhället med vårt arbete ska också kunna hävda oss på våra arbetsplatser!

 

Jenny Svensson

Emilia Lönegren

Jacob Hoffsten

Socialisterna - Välfärdspartiet


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa