Luften har gått ur organisationerna – nu är det nog

Fackliga organisationen Vision ger en tuff bild av personalläget i välfärden. "Som nuläget ser ut nu så har luften gått ur bollen. Organisationerna är så slimmade och det finns inga marginaler, sjukfrånvaron och sjuknärvaron talar sitt tydliga språk. Rotationen på personal också. Flertalet medlemmar påtalar att de orkar inte mer nu, det får vara nog", skriver företrädare från hela länet i en debattartikel riktad till beslutande politiker.

"Organisationerna är så slimmade och det finns inga marginaler, sjukfrånvaron och sjuknärvaron talar sitt tydliga språk. Rotationen på personal också. Flertalet medlemmar påtalar att de orkar inte mer nu, det får vara nog. Dags att de får gehör, det ska både synas och höras att ni sätter personalen i fokus.", skriver represenanter för Vision till berörda politiker.

"Organisationerna är så slimmade och det finns inga marginaler, sjukfrånvaron och sjuknärvaron talar sitt tydliga språk. Rotationen på personal också. Flertalet medlemmar påtalar att de orkar inte mer nu, det får vara nog. Dags att de får gehör, det ska både synas och höras att ni sätter personalen i fokus.", skriver represenanter för Vision till berörda politiker.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Debatt2023-11-20 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hej beslutande politiker,

Vi inom Vision vet att det är ett utmanande ekonomiskt läge för många kommuner och regioner i Sverige. Vi vet därför att det är viktigt med rätt prioriteringar när kommuner och regioner budgeterar för sina kostnader de närmaste åren. 

Vision är kommunens och regionens medarbetare som är kopplade till välfärden och samhällets i övrigt viktiga funktioner. Det är till stor del våra medlemmar som ska genomföra politiska reformer i kommuner och regioner. Medlemsundersökningar från Vision visar att arbetsbelastningen ofta är alltför hög och att många därför vill och byter jobb. Konkret handlar lösningen på detta att både ha en tydlig strategi för kompetensförsörjning, och kännbara satsningar på arbetsmiljön. 

Detta har Vision påtalat under många år, så i år refererar vi till en fotboll. Så ni får en bild av hur verkligheten ser ut eftersom inte ord riktigt når fram. 

undefined
"Tänk er en fullpumpad fotboll, som man lätt bollar fram och tillbaka, den studsar bra och den kan ta emot sparkar från alla håll. Med en pumpad fotboll så kan man spela en fotbollsmatch. Som nuläget ser ut nu så har luften gått ur bollen."

Tänk er en fullpumpad fotboll, som man lätt bollar fram och tillbaka, den studsar bra och den kan ta emot sparkar från alla håll. Med en pumpad fotboll så kan man spela en fotbollsmatch. Som nuläget ser ut nu så har luften gått ur bollen. Organisationerna är så slimmade och det finns inga marginaler, sjukfrånvaron och sjuknärvaron talar sitt tydliga språk. Rotationen på personal också. Flertalet medlemmar påtalar att de orkar inte mer nu, det får vara nog. Dags att de får gehör, det ska både synas och höras att ni sätter personalen i fokus. Behåll den fantastiska, lojala och kompetenta personal vi har. Var rädda om dem. Fyll på luft! 

Enligt Visions senaste socialchefsundersökning är situationen mer utmanande nu än tidigare år rörande personalförsörjningen. Över 80 procent uppger att det är svårt att rekrytera personal. Personalförsörjningen har försvårats inom alla yrkesgrupper de senaste åren. En femtedel av de chefer som svarat på Visions undersökning tvingas ofta rekrytera medarbetare som saknar tillräcklig kompetens, och det är allt vanligare att konsulter används för att klara kompetensförsörjningen. Nio av tio chefer tror dessutom att situationen kommer att bli värre. 

För att klara bemanningen inom välfärden vill Vision att arbetsgivaren avsätter tillräckliga medel för förebyggande arbete, och arbetar strukturerat utifrån ett helhetsperspektiv över verksamhetsgränser. Exempelvis om socialtjänsten ska vara en attraktiv arbetsplats måste det finnas resurser att följa lagen.

Vi är säkra på att ni som politiker vill göra ett bra jobb och vi hoppas ni ger våra medlemmar de förutsättningarna de behöver. Vi tror och hoppas att med rätt insatser och politisk vilja kan kommunerna och regionen i länet bli de bästa arbetsgivarna av alla i Sverige. En attraktiv arbetsplats dit chefer och medarbetare söker sig och vill stanna kvar och vi på Vision har gärna en dialog kring hur detta kan uppnås.

Eva Andersson och Veronica Andersson, ordförande i Kalmar kommunavdelning
Tony Söder, ordförande i Vision Vimmerby
Britt Wimarsson, ordförande i Vision region Kalmar län
Natasa Djurovic, ordförande i Vision kommunavdelning i Nybro
Dag Hansson och Agneta Wegnebring, ordförande i Mönsteråsavdelningen
Åsa Edvall, ordförande i Västerviksavdelningen
Camilla Persson, ordförande i Vision klubb Torsås