Vad skulle Churchill ha sagt om kärnkraftspropagandan?

Ifall Winston Churchill skulle ha lyssnat på våra politiska företrädares lovtal om energifrågor och i synnerhet om ny svensk kärnkraft skulle han kanske uttryckt sig enligt följande: "Aldrig har så få ljugit så mycket för så många".

Debatt 10 januari 2023 05:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den missvisande propagandan resulterade i en valseger, men samtidigt i en långsiktig försämrad trovärdighet för de berörda partiernas politiska företrädare. Och de fortsätter att tala osanning om kärnkraften även nu så här efter valet.

Det var inte politiker som stoppade reaktorerna 1 och 2 i Oskarshamn respektive Ringhals. Och kärnkraft är inte fossilfri! Kraftbolagen kommer framöver att få krav på sig att redovisa riktiga livscykelanalyser och inte som idag bara redovisa koldioxid från elproduktionsanläggningarna. De största utsläppen kommer från bränsletillverkning vid gruvbrytning av uran och anrikning av dito samt vid avfallshanteringen. Kraven på denna redovisning kommer dels från EU dels från svenska storföretag som anser att det är viktigt att företagen redovisar livscykelanalyser från hela tillverknings-/produktionskedjan. 

Kärnkraft är lika lite som vindkraft och solenergi planerbar. Lite fördel dock för vind och sol som är relativt förutsägbar. Dessutom finns redan idag tekniken för eventuellt behov av korttidslagring av framtida ökad el från sol- och vindproduktion. Att kärnkraft inte är planerbar eller förutsägbar visar höstens plötsliga stopp på samtliga reaktorer i Oskarshamn och Ringhals och därtill det halvårsvisa stoppet på Ringhals 4. Plötsliga oplanerade nödstopp av kärnkraftsreaktorerna är relativt vanliga, men ställde till ovanligt stora problem i år eftersom alla tre reaktorerna i södra Sverige plötsligt stod stilla. Förutom för Ringhals 4 så blev stoppen kortvariga. 

Det finns idag inga fakta tillgängliga som talar för att ny kärnkraft i Sverige, varken stora eller små reaktorer, skulle vara i närheten av vad ny vindkraft eller solenergi kostnadsmässigt kan producera el för. Dessutom ligger idrifttagande av eventuella nya reaktorer mycket långt bort i tiden och alldeles för långt bort för att tillgodose det i närtid ökande elbehovet till verksamheter som dessutom absolut vill ha grön el. Alltså inte kärnkraft! Beslut om ny kärnkraft måste också vara betydligt mer långsiktiga än en mandatperiod.

Att sedan samma politiker blockerar nödvändig utbyggnad av havsbaserad vindkraft är inte bara politiskt korkat utan även ett farligt spel med våra svenska företags framtida industrisatsningar. 

”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket” var ett av Winston Churchills många kända uttalanden efter andra världskriget. I detta sammanhang tycker jag det känns riktigt passande att travestera på detta och säga: ”Aldrig har så få ljugit så mycket för så många!”


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa