Vad händer med det lilla blå huset nu?

Odengatan 4
Odengatan 4

Kommer Bostadsbolaget att fullfölja sina planer och riva det omdiskuterade huset på Odengatan eller kommer man backa på sina planer och ta sitt ansvar?

Debatt 10 december 2022 06:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är mycket konstigt att man först låter huset förfalla under ett antal år, för att sen konstatera att huset är i så dåligt skick att det tyvärr inte finns någon räddning. Att kommunen dessutom beslutar att godkänna ett rivningslov är ännu mer förvirrande med tanke på deras nya strategi och plan att bevara kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Vi har kunnat läsa här i VT om flera fall där inte husägare tillåtits bygga om eller ut sina hus på grund av det kulturhistoriska värdet som Västerviks kommun har klubbat igenom.

Det gör nu det hela mycket märkligt att ett kommunägt Bostadsbolag kan och lyckas köra över både varsamhetskravet och förvanskningsförbudet på Odengatan 4. Dessutom har länsmuseet lämnat sina rekommendationer att huset behöver räddas för det höga kulturvärdet. Vad får vi för stadsbild om vi river hus som är viktiga för stadsbilden och vår historia? Ja, vi har inte blivit årets sommarstad flera år i rad för att vi fyller alla broschyrer med nybyggda moderna hus, det är en sak som är säker.

undefined
Odengatan 4

Först gick inte Bostadsbolaget ut med vad man har för plan med tomten efter rivningen. Det fanns ingen plan i nuläget, sa man. Jag tror att alla VT:s läsare såg igenom detta och så även jag. Därför ringde jag och la ett bud på en krona för att tvinga fram ett svar och det fick vi. Man ska helt enkelt exploatera tomten med tre våningar och ett tolv meter högt bostadshus. Nya bostadshus är bra på alla sätt men inte till priset av att man river kulturhistoria och dessutom kör över kommunens invånare som tror och hoppas att samma lagar och regler gäller alla, inklusive kommunala bostadsbolag.

Som företagare och boende i kommunen vet jag att det är viktigt att alla behandlas lika och att samma regler och kostnader vid både byggnation, saneringar, rivningar, renhållning, mm gäller alla. När man läser detta exempel på Odengatan 4 så blir man uppgiven, lite förbannad och besviken på hur kommunen tar sina beslut och agerar.

Självklart köper jag huset på Odengatan 4 inklusive tomt på stående fot om det skulle bli aktuellt, jag älskar gamla hus och jag ser nyttan med huset både för användningen men också för att föra historian vidare till kommande generationer. Självklart går huset att rädda och återskapa. MEN: Bostadsbolaget bör själva ta ansvar och renovera huset till ursprungskick i samråd med länsmuseet. Allt handlar inte om pengar.

Är det upp till våra politiker att avgöra frågan? Vem tar ansvar? Vem ska vända det sjunkande skeppet Västerviks kommun och börja bygga förtroende till oss som bor och lever i kommunen?

Utveckling är viktig men utan kultur och historia tappar vi väldigt mycket på vägen. Det sorgligaste som är tappat i slutänden är förtroendet. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa