Vad är jämlik sjukvård för S, C och V?

”Vad är jämlik sjukvård för S, C och V?” – en fråga man som länsinvånare bör ställa sig om man är bosatt på glesbygden, eller snarare om man inte är bosatt utmed E22:an mellan Torsås och Kalmar.

"Vi är väl medvetna om att ambulanshelikoptrar är dyra att underhålla och driva. Men kostnaden måste ställas i relation till verkan", skriver Robin Hanzel och Sven Sparavec (M).

"Vi är väl medvetna om att ambulanshelikoptrar är dyra att underhålla och driva. Men kostnaden måste ställas i relation till verkan", skriver Robin Hanzel och Sven Sparavec (M).

Foto: David Skoog

Debatt2023-02-23 05:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För skulle det vara så att man är i behov av akutsjukvård så kan man bara nå närmaste sjukhus lika snabbt med hjälp av ambulanshelikopter som bosatta utmed E22 gör via transport med vanlig ambulans.

Moderaterna och Kristdemokraterna har föreslagit att det under mandatperioden ska fattas beslut om att skaffa en ambulanshelikopter tillsammans med Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län). Ett förslag som regionmajoriteten, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet väljer att avfärda. Även Sverigedemokraterna väljer att gå på majoritetens linje.

Behovet av en ambulanshelikopter uppkommer vid behov av att snabbt komma under kvalificerad vård. Det är en viktig del av akutsjukvården eftersom den möjliggör snabb transport till sjukhus. Helikoptern har dessutom nästan uteslutande den snabbaste och mest effektiva vägen att nå patienter i avlägsna områden eller i situationer där landtransport är svår eller omöjlig. Trots detta hävdar regionmajoriteten att värdet eller användningen inte är tillräcklig. Ambulanshelikoptern anses i stället vara för kostsam för sjukvården. Något motsägelsefullt då de i flera av sina vallöften säger sig värna hela regionen. Vilket även borde innefatta akutsjukvården för de som bor i regionens mer svårtillgängliga områden.

Vi är väl medvetna om att ambulanshelikoptrar är dyra att underhålla och driva. Men kostnaden måste ställas i relation till verkan. Helt rimligt vore att precis som M och KD föreslagit, ta fram en utredning för vad den totala kostnaden skulle bli för en centralt placerad helikopter. Sedan ska även tilläggas att kostnaderna fördelas mellan tre regioner.

Enligt den rapporten “Ambulanshelikopter i Sydöstra regionen”, skulle Kisa vara den mest lämpliga och strategiska orten att placera en ambulanshelikopter på. I rapportens slutsats konstateras att helikoptern, utifrån den föreslagna placeringen, skulle nå invånare i Kalmar län inom 15-20 minuter efter larm. Den totala tiden från larm till att patienten är under vård på till exempel Linköpings sjukhus beräknas till 30–40 minuter, oavsett var i regionen akutinsatsen påkallas.

Slutligen fastställs i rapporten att det ur olika patientperspektiv finns behov av en ambulanshelikopter i Sydöstra regionen. Att 17 människoliv per år kan räddas med en centralt placerad helikopter, en beräkning som genomförts med hjälp av statistiskt underlag från regioner som vid tillfället hade ambulanshelikopter i aktiv tjänst.

Med denna bakgrund är det för oss oförståeligt hur S, C och V gång efter annan väljer att avfärda rapportens slutsatser om behovet. Slutsatser som direkt går in i frågan om en jämlik vård – som de själva säger sig värna och prioritera. Genom en centralt placerad ambulanshelikopter säkerställs att alla människor inom den Sydöstra regionen har tillgång till en likvärdig sjukvård, oavsett var de bor eller befinner sig – något vi kommer fortsätta kämpa för ska bli verklighet.

Robin Hanzel (M)

Sven Sparavec (M)

Ledamöter i regionfullmäktige