"Inget hållbart Sverige utan kärnkraft"

Efterfrågan på el beräknas öka i vårt land, inte minst som en följd av elektrifieringen av fordonsflottan. Därför behöver vi också öka vår inhemska elproduktion – och bygga ut överföringskapaciteten mellan norr och söder. I ett hållbart Sverige är kärnkraften den absolut viktigaste byggstenen.

"I det socialdemokratiska och miljöpartiska Sverige har rim och reson fått stå tillbaka till förmån för symbolpolitik och klimatångestladdade politiker", skriver Martin Kirchberg och Mattias Bäckström Johansson, SD.

"I det socialdemokratiska och miljöpartiska Sverige har rim och reson fått stå tillbaka till förmån för symbolpolitik och klimatångestladdade politiker", skriver Martin Kirchberg och Mattias Bäckström Johansson, SD.

Foto: TT-bild/Pressbild

Debatt2021-11-25 07:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är bra att vi har hög kapacitet att kunna exportera elöverskott eller importera när grannländer har överskott. Dock krävs det att vi inför vissa begränsningar för att detta inte ska missgynna medborgarna eller företagen som är verksamma i vårt land. Den senaste tiden har elkunderna i södra Sverige drabbats av extremt höga elpriser och elen har varit uppemot 17 gånger dyrare jämfört med de norra delarna av landet. Det är i grunden något bra att ingå i en gemensam marknad för elenergi, men den får inte vara utformad på sådant sätt att den kraftigt sänker svensk konkurrenskraft eller hotar svenskarnas privatekonomi.

undefined
"I det socialdemokratiska och miljöpartiska Sverige har rim och reson fått stå tillbaka till förmån för symbolpolitik och klimatångestladdade politiker", skriver Martin Kirchberg och Mattias Bäckström Johansson, SD.

Det är inte heller rimligt att vi tömmer våra vattenmagasin på hösten för att exportera el och sedan själva stå med låga nivåer i magasinen när vinterkylan kommer. Lika orimligt är det att vi exporterar el samtidigt som vi låter Karlshamnverket elda upp till 70 ton olja per timme. I det socialdemokratiska och miljöpartiska Sverige har rim och reson fått stå tillbaka till förmån för symbolpolitik och klimatångestladdade politiker. 

Sverige behöver istället en energipolitik som kan leverera hållbar och fossilfri elproduktion under årets alla timmar. För att bryta den negativa utvecklingen som den rödgröna regeringen är ansvarig för behöver kärnkraften uppvärderas. Vi vill därför stoppa avvecklingen av fullt fungerande kärnkraft, ta initiativ till att bygga ny kärnkraft i Sverige samt utveckla nästa generations reaktorer. Vi behöver också korta ledtiderna för att bygga ut överföringskapaciteten, stärka konkurrenskraften för kraftvärmen och se till att vi använder befintlig vattenkraft på ett optimalt sätt. 

Det är en hållbar energipolitik på riktigt.