Upplysning, inte smutskastning

Svar på debattsvaret "Osanna fakta från SD om yrkesvärdarna" den 4 september.

Debatt 8 september 2021 05:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Sverigedemokrater beklagar att kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) och Fredrik Lindwall (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande kallar min artikel för smutskastning. Vi kallar det för upplysning. 

Västerviks kommun använder 4,6 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på ”Projekt Yrkesvärd”, för att försöka få in fler nyanlända på arbetsmarknaden. Observera att introduktionen gäller endast tre timmar per individ. 

Vi Sverigedemokrater anser att detta är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Riktiga arbeten förutsätter istället ordentlig utbildning och att man lärt sig svenska. Projektet haltar också, eftersom det är brist på personer som vill vara yrkesvärdar.

I sitt debattsvar den 4 september försöker kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S) och Fredrik Lindwall (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, försvara sig med att beslutet är ”en medfinansiering från EU/Migrationsverket” och att kommunen satsar ”cirka 1 miljon kronor”.

Vi upprepar det: det är skattebetalarnas pengar som Västerviks kommun satsar. Det regnar nämligen inte manna från himlen. Migrationsverket har inga egna pengar. Det är skattebetalarnas pengar. Även EU-medel är svenska skattebetalares pengar. Svenska skattebetalare betalar in mer till EU än man får tillbaka från EU.

Vi Sverigedemokrater förespråkar verkligen att språkintroduktion för nyanlända sker parallellt med skolundervisning i svensktalande företag så klart. Vi ser bara fördelar med det. Dock är vi emot att det sker inom barnomsorgen eftersom barnen bör få lära sig svenska språket korrekt. 

Att introduktionsprogrammet i svenska för nyanlända sker på äldreboende tycker de styrande i kommunen är utmärkt. Vi Sverigedemokrater tycker det är rent förfärligt. Vi förstår inte hur man överhuvudtaget kan komma på idén att använda vårdbehövande inom äldrevården som försökskaniner i introduktionsprogrammet för nyanlända.

Dan Nilsson och Fredrik Lindwall undviker i sin replik att svara på varför de sade nej till Sverigedemokraternas förslag att satsa 0,6 miljoner på en jobbcoach, som ska hjälpa unga i Västerviks kommun att hitta utbildningar och kontakter med arbetsgivare, som leder till jobb.

Men när det gäller missriktade projekt som ”Projekt Yrkesvärd”, så finns det inga spärrar för Dan Nilsson och Fredrik Lindwall. Det är ju ändå någon annan, det vill säga skattebetalarna, som står för notan.

Ämnen du kan följa