Två viktiga frågor för kommunens framtid

Vi moderater anser att Västerviks kommun är en av landets absolut bästa kommuner att bo i. Men det finns en hel del att förbättra för att kommunen ska kunna blomma ut i sin fulla potential.

Debatt 17 maj 2022 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under de senaste åren har vi träffat medarbetare, patienter, anhöriga och företagare för att få en klar bild över de behov som finns och hur vi bäst kan lösa dem. Vi har också förstärkt samarbetet mellan kommun- och regionpolitiken för att hitta en gemensam målbild.  

Nu är regiongruppens valprogram klart och snart även kommungruppens. För Västerviks del är det två huvudfrågor som är viktiga för kommunens framtida demografiska utveckling och en tillväxt som kan ge ännu större resurser till vår gemensamma välfärd.  

Den första är frågan om Västerviks sjukhus utveckling. Just nu satsas det på ett nytt psykiatrihus, men vi ser att förlossnings- och kvinnosjukvården behöver säkras för lång tid framöver. Personalbristen är stor, många barnmorskor saknas och arbetssituationen är svår. Samtidigt vet alla som jobbar i verksamheten att de lokaler man huserar i inte kommer att vara hållbara över tid. Därför lägger Moderaterna extra stort fokus på en rad åtgärder för att fler ska vilja jobba på sjukhuset i Västervik, till exempel satsningar på ob-tillägg, särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor och översyn av bemanningen i stort. Men vi kommer också att sätta i gång en konkret plan för nya lokaler. Västervik har en förlossningsvård som fungerar bra och som måste säkras så att fler kan födas och växa upp i vår kommun. Det är en viktig nyckel till framtida inflyttning.  

Den andra stora frågan är länets kraftigt eftersatta infrastruktur. Sedan ungefär 30 år tillbaka är den nationella ekonomiska tilldelningen till vårt län en tiondel av vad länet borde ha relaterat till vår folkmängd. Staten sitter på en enorm infrastrukturskuld till Kalmar län och till Västervik. Därför måste utbyggnaden av E22 påbörjas snarast, samtidigt som väg 35 mot Linköping på allvar börjar att byggas ut. Väg 35 är en avgörande länk mot Östergötland för näringslivet i kommunen, men också för pendlare och de patienter som behöver vård på universitetssjukhuset. Ett första steg för regionens del vore att redan nu starta upp planarbetet kring väg 35 – något som Socialdemokraterna motsätter sig. Det är en av Moderaternas första åtgärder kommande mandatperiod.  

I det valprogram som Moderaterna nu går till val på har vi 113 punkter som kommer att få ordning på Kalmar län. Regionen behöver ett nytt och starkt ledarskap. Vi är beredda att axla det.  


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Svårt veta hur många hus som står öde: "Fastighetsägaren har ett stort ansvar"

Svårt veta hur många hus som står öde: "Fastighetsägaren har ett stort ansvar"

Vänsterpartiet i regionen vill göra tandvård och kollektivtrafik billigare • Ska kosta 10 kronor om dagen att åka kollektivt

Vänsterpartiet i regionen vill göra tandvård och kollektivtrafik billigare • Ska kosta 10 kronor om dagen att åka kollektivt
Visa fler
Ämnen du kan följa