Starka familjer kan häva den negativa spiralen

I en orolig tid där kriminella gäng rekryterar unga pojkar på rad, skolresultaten sjunker och fler unga mår dåligt är familjens betydelse större än någonsin. Flera viktiga beslut togs under KD:s riksting för att vända utvecklingen och stärka familjerna.

"Familjen är den allra första gemenskapen och skapar förutsättningar för en trygg start i livet", skriver KD-debattörerna som pekar på färska beslut som enligt deras åsikt ska vänd utvecklingen och stärka familjerna.

"Familjen är den allra första gemenskapen och skapar förutsättningar för en trygg start i livet", skriver KD-debattörerna som pekar på färska beslut som enligt deras åsikt ska vänd utvecklingen och stärka familjerna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2023-12-20 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Familjen är den allra första gemenskapen och skapar förutsättningar för en trygg start i livet. 

Många familjer lider idag av stress och press för att få sin tillvaro att fungera. Jobb, skola, hus och hem ska balanseras med både egna och barnens behov. När de vuxna inte orkar svara upp mot samhällets krav eller har förmågan att ge allt det som ett barn behöver, så får det effekter som i sin tur påverkar hela samhället.

Utvecklingen de senaste åren har nått en nivå vi aldrig trodde vi skulle befinna oss i, där 1 000 unga varje år lockas in i kriminella gäng. Bristande integration är en förklaring, men familjens roll behöver också stärkas och stöttas upp.

Även i skolan går det att se att fler unga än förut inte kommer till sin rätt och möter motgångar. Skolverket konstaterar i senaste Pisa-mätningen en kraftig nedgång i 15-åringars kunskaper i matematik och läsförståelse. Sämst har det gått för elever som redan innan presterade dåligt.

Det är viktigt att ge Sveriges familjer stöd så att kraften finns där för att orka stötta sina barn när det gäller både skolgång och mående liksom att svara mot behovet av stabilitet, kärlek och omsorg. 

KD-kvinnor och Kristdemokraterna vill därför ha en flexibel föräldraförsäkring och förenkla familjepusslet genom att alla kommuner ska kunna erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid för de föräldrar som behöver det under kvällar, helger och nätter. Vi vill även skydda föräldrarnas SGI från dagens ett till tre år och ta bort begränsningen av antalet dubbeldagar när föräldrar vill vara lediga från arbetet samtidigt. 

I familjer med unga som agerar normbrytande är det viktigt att föräldrar som behöver det får hjälp. 

Alla föräldrar med barn som möter ohälsa eller har problematiskt beteende ska därför erbjudas samtal med kommunens familjestödjande verksamhet och fler vuxna ska få stöd i sitt föräldraskap. De som inte ser sitt barns problematiska beteende ska få ta del av tvingande insatser.

I slutet av november så tog regeringen ett beslut om att satsa på särskilda undervisningsgrupper med speciallärare för de elever som behöver extra hjälp. För att även vården ska kunna ge rätt stöd till barn med NPF så vill Kristdemokraterna införa skärpta regler för vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Trygga familjer som mår bra ger trygga barn. Om vårt land ska kunna häva de senaste årens negativa utveckling så behöver familjen sättas i första rummet.