Trots ökande trafik minskar utsläppen

Under de senaste decennierna har det skett en explosionsartad utveckling på transportområdet med effektivare teknik och minskade kostnader.

Debatt 28 oktober 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De allra flesta personresor och godstransporter görs idag med vägtrafik. Personbilens flexibilitet är svårslagen och det är ingen tillfällighet att åtta vi tio resor sker med bil. 

Trots ökande trafik minskar utsläppen. Detta är möjligt tack vare effektivare motorer, och nya bränslen. På sikt kommer troligen vägtrafiken att vara helt utsläppsfri. 

 

Ändå planerar politikerna för att minska resandet, särskilt med vägtrafik. Enligt en studie som KAK gjorde 2016 planerar över 90 procent av landets kommuner för minskad bilism. 

Det finns dock inget som tyder på att behovet av transporter kommer att minska i framtiden. För att undersöka hur svenska folket ser på frågan gjorde KAK en Skop-undersökning där vi frågade om man tror att behovet av resor och transporter kommer att minska, öka eller blir det oförändrat?

 

En tydlig majoritet av svenskarna (71 procent) tror att behovet kommer att öka. Bara en av tio (9 procent) tror på minskat rese- och transportbehov. Övriga (20 procent) tror på oförändrat behov.  Mönstret gäller oavsett kön eller åldersgrupp. 

Bland alla partiers sympatisörer finns det en stor majoritet som tror att rese- och transportbehoven kommer att öka. Såväl personer som bor i storstadsområden som i övriga Sverige är av samma uppfattning. 

Det verkar som att Sveriges kommuner och regioner går i otakt med tiden. Det har blivit på modet att tala om ett transportsnålt samhälle, men både statistiken och människors uppfattningar generellt talar emot detta synsätt. 

 

Istället borde hela samhället inrikta sig på att planera för minskade utsläpp, inte färre transporter eller resor.  Här kan Sverige bidra med forskning och utveckling. 

I en alltmer globaliserad värld är det bästa vi kan gör för framtiden att skapa ett samhälle där både miljön och mobiliteten värnas samtidigt. En chans vi inte får missa. 


Ämnen du kan följa