Trixandet vid Skeppsbron hotar säkerhet och demokrati

Samhällsbyggnadsenhetens chef påstår att det inte är något konstigt med att Gotlandia ligger i hamn inne i centrala Västervik. Vi anser att han har gruvligt fel och med det trixande som föranlett att båten ligger där, antyder att han själv inser detta.

Debatt 7 maj 2022 07:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gotlandia är en båt med en bruttodräktighet om 6 554. Dräktighet är en term som används inom sjöfarten för att ange ett fartygs storlek. Vi har forskat i Skeppsbrohamnens historia och kan inte hitta att något så stort fartyg legat där någonsin. Vi kan inte ens hitta ett fartyg som är i närheten av denna storlek. 

Att båten ligger där beror på att man hittat ett antal luckor i lagen och regelverken (trixandet). Att båtens certifikat gått ut och att den är upplagd gör att de internationella reglerna för hamnsäkerhet inte gäller. Normalt sett är hamnar som regelbundet tar emot fartyg med en bruttodräktighet över 1 350 tillståndspliktiga. Men har man färre anlöp än 10 så finns det undantag, det har samhällsbyggnadskontoret utnyttjat. 

undefined
Ansvarsfrågan om en olycka skulle hända är ytterst oklar, menar skribenterna.

Det här innebär att man också satt hamnsäkerheten ur spel och att ansvarsfrågan om en olycka skulle hända är ytterst oklar. Destination Gotland hävdar att kommunen har ansvar och kommunen hävdar att Destination Gotland har ansvar. Något som tillsynsmyndigheten påtalat. Vidare kan nämnas att samhällsbyggnadsenheten vid båtens ankomst hävdat att uppgörelsen med Destination Gotland var muntlig och att upphandlingen gjorts på delegation av en person på samhällsbyggnadskontoret. 

När vi den 21/4 begär ut handlingen får vi till svar att den inte finns. För att man ska kunna överklaga ett kommunbeslut så ska det inkomma senast tre veckor efter att beslut togs. Den 28/4 begär vi åter ut handlingen. Vi får den då tillsänd till oss och är daterad 7/4. På dagen tre veckor efter att den daterats. I praktiken har kommunen gjort överklagandet omöjligt. Man har satt kommuninvånarnas demokratiska rättigheter ur spel.

När vi efter diskussion med rättsenheten på länsstyrelsen får klart för oss att kommunens försvårande av att överklaga beslutet gör att de ändå är beredda att titta på det så skickar vi in ett överklagande. Samhällsbyggnadsenhetens chefs reaktion på detta är att uttrycka att det är ”löjeväckande”. Det är ett häpnadsväckande uttalande ifrån en av skattebetalarna avlönad hög tjänsteman på en kommun. Det ger ett intryck av att enheten har en grandios självbild och anser sig oåtkomlig och har svårt att ta emot kritik. 

Man får intrycket av att samhällsbyggnadskontoret gör som de vill. Rent av att kommunen styrs ifrån samhällsbyggnadskontoret. Tanken förstärks i skenet av alla märkliga ärenden som vi just nu läser om i tidningen.  

Vi har därför följande frågor till kommunledningen:

• Är det kommunledningens åsikt att vårt överklagande är ”löjeväckande” och att samhällsbyggnadskontorets uttalande är kommunens ståndpunkt?

• Varför har berörda närboende inte informerats om planen och beretts möjlighet att inkomma med frågor eller kritik?

• Anser kommunledningen att beslutet att placera Gotlandia vid Skeppsbron vara korrekt trots att tillsynsmyndigheten anser det vara riskfyllt?

• Anser kommunledningen att samhällsbyggnadsenhetens överskridit sina befogenheter när de frångått delegationsbeslutet som tillåter färjan att ligga under den tid som trafiken pågår + en vecka och i stället låtit Gotlandia ligga ifrån 13 april, det vill säga över två månader mer än beslutet anger?

• Har kommunledningen full kontroll på vad som händer på samhällsbyggnadsenhetens kansli?  

Vi föreslår att en revision sker på avdelningen och att man tittar på de ärenden som ligger där. Om allt är som det ska, helt enkelt?

Gösta Christiansson, Fastighetsägare vid Skeppsbron
Dan Wallin, Representant för Brf Kapellet  
Gisela Palmström, Närboende
Christer Lenner, Representant för Brf Hamnmagasinet
Lars Viktorsson, Representant för Brf Hamnmagasinet


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa