Trängsel hotar solcellsutbyggnaden

Suget efter solceller bland privatpersoner ökar i Kalmar län. "Nu börjar dock trängseln i elnäten bli ett hinder för fastighetsägare som vill installera solceller", skriver debattören, som menar att det finns tekniska lösningar för att hantera problem vid etablering av solel men att de inte utnyttjas.
Suget efter solceller bland privatpersoner ökar i Kalmar län. "Nu börjar dock trängseln i elnäten bli ett hinder för fastighetsägare som vill installera solceller", skriver debattören, som menar att det finns tekniska lösningar för att hantera problem vid etablering av solel men att de inte utnyttjas.

Hittills i år har över 2 700 privatpersoner i Kalmar län installerat solceller vilket är lika många som under hela förra året. Nu börjar dock trängseln i elnäten bli ett hinder för fastighetsägare som vill installera solceller.

Debatt 26 september 2023 05:25
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trängsel uppstår i elnätet när effektbehovet i ett område är högt och många behöver använda den lokala infrastrukturen i form av elkablar och transformatorer samtidigt. Men det kan också uppstå trängsel på grund av att produktionen av sol i ett område är för hög. Under de allra soligaste dagarna på året kan det bli en utmaning eftersom solcellsanläggningar i ett område producerar maximalt under samma timmar och behöver exportera överskottet till elnätet. Problem kan uppstå redan när 20-25 procent av fastigheterna i en nätnod skaffat solceller.  

Därför kan idag den som vill installera solceller bli tvungen att vänta med inkoppling tills nätägaren kunnat förstärka anslutningen eller elnätet i området. Enligt E.ON krävs det i dag förstärkning av elnätet vid cirka fem procent av alla anslutningar. Det är en siffra som kan förväntas stiga i takt med att fler anläggningar ansluts. Förstärkningarna av elnätet tar tid och kan innebära ökade kostnader för kunden som försämrar kalkylen för hela investeringen.

Ett alternativ är att öka styrbarheten i fastigheterna. Om fastighetsägarna själva undviker att mata ut el på nätet de timmar när det är som mest trängsel kan de bidra med överskottsel från sin produktion alla andra timmar. 

Med hjälp av ett styrbart batteri som laddas med överskottet från solproduktionen kan exporten begränsas och energin användas senare. Nu utvecklas möjligheter där solcellsägaren kan låta en central aktör gå in och tillfälligt slå av och på resurser för att parera behoven i elnätet. Detta utnyttjas på så kallade flexmarknader och för stötta balansen i det nationella elnätet. Ändå utnyttjas inte dessa tekniska lösningar för att hantera möjliga problem vid etablering av solel. 

Därför behövs nu ett omtag från elnätsägare, myndigheter och politiker när det gäller hur kostnaderna för elnätet fördelas. Flexibilitet och förmåga att avlasta elnätet måste på ett tydligare sätt avspeglas på elräkningen för att det ska skapas affärsmodeller för investeringar i styrning och energilagring. 

Med fastigheter som flexibla noder skapar vi inte bara mer utrymme för mer solelsproduktion utan får också möjlighet till effektkontroll under årets alla timmar så att elnätet kan användas mer effektivt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa