Trähus överlägset bäst för klimatet

Som ett led i den gröna klimatomställningen går regeringen fram med krav på klimatdeklarationer för nya flerbostadshus. Ska vi klara klimatomställningen måste vi bygga klimatsmart med fokus på hela byggprocessen och husets hela livslängd.

Debatt 20 maj 2021 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Byggherrar måste göra ett noggrant val av material, med inriktning på rätt material på rätt plats.

Svensk skogsråvara är ett av vårt land viktigaste naturresurser. Tillväxten i de svenska skogarna är större än avverkningen. Det tar bara några minuter för skogen att producera material tillräckligt för ett flervåningshus i trä. 

Med ett fortsatt ansvarsfullt och hållbart skogsbruk kan träbyggnationen öka utan att vår vackra svenska skog tar skada. Skogen som brukas växer till med ungefär 100 miljoner kubikmeter per år, vilket innebär cirka 200 kubik i minuten. Om vi använder drygt 12 miljoner kubik skulle det räcka till 10 000 flerfamiljshus. Inbindningen av koldioxid skulle motsvara ungefär en sjättedel av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser.

Fördelen med att bygga bostäder i trä är flera. Framförallt när det görs industriellt. Byggtiden kan minskas med cirka 50 procent jämfört med platsbyggda hus och det leder till minskade transporter. Minskad byggtid innebär lägre produktionskostnader.

Trä är oftast ett överlägset materialval för klimatet. Hus med stommar av trä fungerar som ett kollager och ger lägre utsläpp av koldioxid under byggprocessen än hus med betongstommar. Görs en livscykelanalys för ett flerbostadshus med massiv trästomme jämfört med betongstomme har huset med stomme av trä en betydligt lägre klimatpåverkan än betong.

Trä är en förnyelsebar resurs och med en ökad industriell träbyggnation kan fler arbetstillfällen skapas nära där råvaran finns. Det får betydande positiva effekter på lands- och glesbygd.

Betyder då detta att vi anser att andra material än trä ska uteslutas? Absolut inte! För oss är största möjliga klimatnytta det avgörande. Rätt material ska användas på rätt plats. Det finns tillfällen då andra material än trä är överlägsna. Vi ser också med tillförsikt på den positiva utveckling som finns inom både betong- och stålindustrin där allt mer klimatsmarta alternativ tas fram. Kolfritt stål och betong av andra råvaror än sand, som till exempel olika sädesslag, är under utveckling. Vårt mål är ett så klimatsmart byggande som möjligt. 


Ämnen du kan följa