Tolkning av löneavtal missgynnar personalen

Region Kalmar väljer medvetet att vantolka Vårdförbundets löneavtal på ett sätt som missgynnar personalen.

Debatt2019-11-08 13:37
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Innan sommaren blev ett nytt löneavtal klart mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Vårdförbundet. Löneavtalet skulle innebära en lönesatsning för särskilt yrkesskickliga. Vilka de särskilt yrkesskickliga är skulle parterna sedan enas om på lokal nivå, Region Kalmar har enats om en definition med Vårdförbundet lokalt. 

Enligt avtalet ska den som uppfyller de överenskomna kriterierna få en särskild lönesatsning. En satsning betyder att de som berörs av den ska få mer än normalt. Tyvärr anger inte avtalet någon nivå för denna satsning vilket Region Kalmar valt att utnyttja. Man har valt att inte satsa någonting. Man har istället tagit pengar från den tidigare budgeterade lönepotten och fördelat den så att de flesta får mindre löneökning än vanligt och några få får ett par hundralappar mer. Detta framgår av de låga löneökningarna de flesta fått.  Regionen har dessutom satt ett tak för hur många som får satsningen på särskilt yrkesskickliga (en av tio) – detta agerande har inget stöd i vårt löneavtal, de överenskomna kriterierna ska gälla. Att påstå att endast en av tio är särskilt yrkesskicklig är ett hån mot vår yrkeskår.

Vi som arbetar i vården har ytterst begränsade möjligheter att påverka vår arbetsgivare då eventuell strejk endast drabbar patienterna. Vi menar att arbetsgivaren cyniskt utnyttjar sitt överläge när de vantolkar vårt löneavtal.  Ansvaret ligger hos politiker och högre tjänstemän med ansvar för ekonomin. Första linjens chefer, som enligt avtalet är de som ska sätta lönen, är bakbundna av att de varken får tillräckligt med pengar att fördela eller friheten att fördela dem avtalsenligt.

Allmänheten bör få veta att Regionen med sitt agerande på sikt försvårar nyrekrytering i våra yrken som det till råga på allt råder brist på. Regionen kommer troligtvis inte hålla med oss men vår uppfattning står fast tills att motsatsen bevisats i kronor och ören.


Denna text har undertecknats av 85 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som arbetar under Västerviks sjukhus förvaltning samt ytterligare cirka 50 som är anställda av Region Kalmar län. Fullständig lista av undertecknare finns på: https://www.skrivunder.com/protest_mot_lonerevisionen_region_kalmar_lan.