Olika pengapåsar till olika trafiksatsningar i länet

Jag vill inleda med att uppmärksamma det engagemang för infrastruktur som finns ute bland näringslivet. Det är roligt att läsa och höra hur personer brinner för utveckling.

Debatt 28 april 2022 06:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu till den diskussion vi tidigare läst om i tidningar och på sociala medier om Riksväg 35. Som VT tidigare har uppmärksammat är en vanlig diskussion hur underhållsåtgärder på Tjustbanan kan prioriteras över investeringar på Riksväg 35. 

För att få svar på frågor kopplat till prioriteringar är det av stor vikt att klargöra vilken organisation som äger planeringsfrågan och vilken påse med pengar som finansierar vilken trafiksatsning.

Det förenklade svaret är att det är olika organisationer och olika påsar pengar som råder över de två omdiskuterade kopplingarna mot Linköping. Det är Trafikverket som ansvarar över både planeringen av investeringar samt drift och underhåll av Tjustbanan medan det är Region Kalmar län och Region Östergötland som ansvarar över planeringen av investeringar på Riksväg 35. Tågen på Tjustbanan är det Region Kalmar län som köper in och underhåller och de finansieras genom skatteintäkter från länets invånare samt intäkter från biljettförsäljning. En väginvestering som exempelvis på Riksväg 35 skulle i stället finansieras genom Regional transportplan vars medel kommer från staten genom Trafikverket.

Frågan är som många kanske förstår inte helt enkel men det är i diskussionen viktigt att reda ut vilka åtgärder som konkurrerar med varandra och vilka som med fördel kan drivas i parallella planeringsprocesser. Tjustbanan och Riksväg 35 till Linköping är exempel på detta.

Som många har uppmärksammat har Region Östergötland redan genomfört investeringar på Riksväg 35 mellan Linköping– Åtvidaberg. Tidigare artiklar avslöjar att både majoriteten och oppositionen i Region Kalmar län nu vill påbörja en åtgärdsvalsstudie, så kallad ÅVS, för vägen inom en snar framtid.

Jag hoppas att denna information kan bidra till den offentliga debatten på ett konstruktivt sätt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa