Tjustbanan måste stärkas även i framtiden

Genom Tjustbanan stärks orter längs hela sträckan och därför är den viktig för länets utveckling, menar skribenterna.

Genom Tjustbanan stärks orter längs hela sträckan och därför är den viktig för länets utveckling, menar skribenterna.

Foto: Marie Kerrolf

Debatt2022-12-15 05:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Är investering i Tjustbanan väl använda pengar?" den 26 november.

Region Kalmar län har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för kommunikation för länsborna. Tjustbanan är viktig då den binder tillväxtmotorn Linköping och den regionala kärnan Västervik samman med varandra. De människor som bor längs banan ges tillgänglighet till hela Sveriges järnvägssystem. 

Att det är möjligt att smidigt och enkelt för resande att nyttja banan är avhängt på att det går att lita på banan. Många inställda tåg medför att resande hellre nyttjar andra trafikslag. Sommarens tågtrafik på banan blir ett särskilt mörkt kapitel i detta avseende. Från Region Kalmar läns och kommunens sida görs allt för att komma framåt med sträckan. Det är hög tid att Trafikverket sätter in åtgärder för att göra rälsen mer robust, och SJ måste se till att det finns fler som kan köra tågen.

Antalet resande över länsgränsen med banan var år 2019:1455 och på grund av pandemin 404 personer under 2021. För 2026 finns ingen prognos för antalet resande gjord. Tågen körs nu på diesel med inblandning av addblue. De nya tågen ska drivas på fossilfritt bränsle (till exempel HVO) vilket är kravställt i upphandlingen av nya tågfordon.

Genomsnittlig förbrukning är 9,71 liter per mil. Motsvarande värden för ersättningstrafiken finns inte tillgänglig. När det gäller energiförbrukning för elbussar år 2026 är den inte beräknad. 

Under 2021 var resandet med kollektivtrafiken som sagt starkt påverkat av restriktionerna med anledning av pandemin. I kostnaderna för banan ingår flera delar som ersättning för tågoperatör, Trafikverket, försäkringar med mera. För Tjustbanan var denna kostnad 46 miljoner kronor, under 2021. Nettokostnaden per mil var 586 kronor. De nya tågen är under framtagande och det nuvarande trafikavtalet gäller till 2025 och uppgifter för 2026 saknas därför.

När det gäller 2023 är trafiken beställd enligt avtal. Kostnader för verkstad, fordon med mera delas med Stångådalsbanan vilket gör att vissa kostnader kvarstår även om trafiken på banan läggs ner. En upphandling av busstrafik behöver då göras där trafik, turtäthet, busstandard med mera klargörs. Det är ingen självklarhet att riksväg 35 klarar av en omfattande busstrafik i dess nuvarande form. 

Vi vill se en modern fossilfri järnväg med hög tillförlitlighet som kan stärka orter längs hela sträckan. Nu krävs fortsatta insatser för att stärka banorna och med det fortsatt utveckla Region Kalmar län och Västerviks kommun.