Titta framåt med förnuft, Jon!

Svar på debattartikeln "Dags för ny folkomröstning om kärnkraft" den 25 november.

Skribenten är kritisk till att Jon Sjölander lanserar kärnkraft som en modern energikälla utan att blicka bakåt i historien.

Skribenten är kritisk till att Jon Sjölander lanserar kärnkraft som en modern energikälla utan att blicka bakåt i historien.

Foto: Anders Ahlgren/SvD/TT

Debatt2019-12-03 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Demokrati är svårt och kommunikation än värre. Ska man sedan försöka med detsamma i historien blir den än sämre. För att lyckas optimalt måste vi skaffa oss en historisk överblick, det vill säga ett helikopterperspektiv gemensamt över flera generationer. Tyvärr passiviseras årsrika både av sig själva och andra för att ha en historisk bärkraft. Om vi inte har med oss historien kan gamla idéer med vissa förändringar lanseras som  nya och problemfria.

Just nu har vi klimat-, befolknings-, natur-, energi-, miljö- och ett antal fler problem.

Då väljer Jon Sjölander att lansera kärnkraft.

En av världens i nutid mest framgångsrika politiker, kärnfysikern Angela Merkel, fick det mest teknikvänliga landet i världen att börja fasa ut kärnkraften. Nästa teknikvänliga land i raden, Japan, har fattat ett likvärdigt beslut efter katastrofen i Fukushima. Tjernobyl är idag historia som inte senaste generationen vuxna har en relation till eftersom det hände för 33 år sedan.

Visst kan man använda lågaktivt kärnavfall till nya reaktorer i teorin. Om det skulle gå kan väl forskningen visa detta vid sina lärosäten innan vi bygger nya kärnkraftverk.

Finlands senaste kärnkraftverk blev ofantligt mycket dyrare än vid planeringen och dessutom tog byggnationen flera år längre än planerat. Hur mycket överraskningar har därvid byggts in i projektet utan att ha kunnat planerats i förväg?

Idag har vi billigare och kretsloppsanpassade energikällor som bland annat är baserade på vind och sol, som dessutom är billigare.

Nej Jon, titta framåt med förnuft tillsammans med alla generationer.