Sveriges lärare: '"Ge oss rätt förutsättningar"

I dag den 5 oktober firar vi Världslärardagen, instiftad av världslärarfacket Education International och FN-organet UNESCO, och vi uppmärksammar lärarnas viktiga roll för hela samhället.

"Vi vill ha en fungerande skola med goda villkor för lärare att utföra sitt jobb, det är en förutsättning för bygget av ett bra samhälle", skriver representanter från Sveriges Lärare i Västervik i dag på Världslärardagen.

"Vi vill ha en fungerande skola med goda villkor för lärare att utföra sitt jobb, det är en förutsättning för bygget av ett bra samhälle", skriver representanter från Sveriges Lärare i Västervik i dag på Världslärardagen.

Foto: TT

Debatt2023-10-05 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är lärare som skapar grunden för morgondagens samhälle. Men för att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få rätt förutsättningar på arbetsplatsen.

I samband med årets Världslärardag vill vi uppmärksamma de åtta friskfaktorerna som vi börjat implementera på våra arbetsplatser. De ska hjälpa oss att arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö. Dessa friskfaktorer är viktiga för att vi ska må bra på jobbet, utvecklas och kunna göra ett bra arbete.

En god arbetsmiljö är helt avgörande för att vi ska kunna utbilda våra elever och hjälpa barnen att utvecklas. På varje skola och förskola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar och att alla barn och elever får det stöd de har rätt till.

Vi uppmanar skolhuvudmännen och kommunens politiker som har ansvaret och makten att satsa på skolan. Visa att ni står på lärarnas sida. 

Vi vill ha en fungerande skola med goda villkor för lärare att utföra sitt jobb, det är en förutsättning för bygget av ett bra samhälle.