Sverige behöver en ny energipolitik

Under decennier har Sverige haft ett i princip fossilfritt kraftsystem som präglats av hög elkvalitet och god driftsäkerhet, en robust produktionsapparat och goda marginaler gällande överföringskapacitet.

Debatt 8 april 2021 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Denna försörjningskedja för stabil leverans av elenergi har tjänat oss väl och legat till grund för Sveriges industriella framgångar.

Något som nu ser ut att rubbas då nedläggningen av svensk kärnkraft drivits igenom i ett rasande tempo, och planer på ny kärnkraft har pausats eller skrotats helt. Anläggningar som kan producera el oberoende av väder har fått stå tillbaka till förmån för väderberoende kraftproduktion. Den rödgröna koalitionens kontraproduktiva miljöpolitik och eftergifterna för MP:s enögda energipolitik har visat sig vara en direkt farlig kombination.

 

Skillnaderna i elpriset mellan södra och norra Sverige ökar, prisgapet var nyligen det största någonsin sedan prisområdena infördes. I södra Sverige kan vi nu förvänta oss rekordpriser så fort det blir kallt, detta samtidigt som Sverige saknar mål för leveranssäkerhet och tydlighet om vem som långsiktigt är ansvarig för landets elförsörjning. Det saknas även idag en energiöverenskommelse som vilar på en majoritet i riksdagen.

Under den gångna vintern har Sverige varit beroende av import från länder där kolkraften utgör en betydande andel av elmixen för att få kraftbalansen att gå ihop. Importen har resulterat i att delar av industrin även tvingats dra ned på sin produktion efter att elpriset rusat, och södra Sverige har haft det högsta elpriset på nästan ett decennium. Detta samtidigt som storstadsregionerna möter en tilltagande elbrist, då överföringskapaciteten inte är tillräcklig. Den nuvarande politiska riktningen riskerar att på allvar äventyra elektrifieringen av samhället, kring bostadsprojekt, företagsetableringar och utbyggnad av kollektivtrafik. 

 

Vi ser det som angeläget att politiken omgående fattar beslut om att: 

Återstarta Ringhals 1 med omedelbar verkan.

Tillsätta en ny parlamentarisk utredning kring Sveriges framtida elförsörjning med fokus på kraftbalans och leveranssäkerhet.

Sätta upp ett mål om 100 procent fossilfri elproduktion och skrota målet om förnybar elproduktion, där kärnkraften diskvalificeras på tveksamma grunder.

Bygga ut överföringskapacitet i elnäten, korta handläggningstiderna för nätkoncessioner och utveckla nätregleringen med fokus på innovation, funktion och tillförlitlighet.

Inför ett mål för leveranssäkerhet som politiken ska styra mot.

Ta fram en svensk strategi för utvecklingen av nästa generations kärnkraft och utvecklingen av små modulära reaktorer (SMR).

Stärka konkurrenskraften för kraft- och fjärrvärmen.

En tydlig majoritet, två av tre svenskar, vill behålla kärnkraften, trots detta hörsammas inte folkets åsikt. Om Sverige ska lyckas med elektrifieringen och fortsatt vara en framstående industrination, är det en förutsättning att det finns el till ett konkurrenskraftigt pris under årets alla månader – det har vi inte utan kärnkraften.

Ämnen du kan följa