(S)tyret i regionen drar personalfrågan i långbänk

Den S-ledda majoriteten, med det sedvanliga stödhjulet C, vägrade vid senaste mötet med regionstyrelsen att diskutera Sverigedemokraternas krav på en handlingsplan för att komma till rätta med den alarmerande personalbristen vid länets tre sjukhus.

Debatt 22 juni 2022 05:27
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

S/C-styret, med ordförande Angelica Katsanidou (S) i spetsen, valde istället att skjuta på frågan om en handlingsplan. Katsanidou har inte ens bestämt sig för om hon tycker att det behövs en handlingsplan. Det ska hon ta ställning till först efter valet i september. Uppenbarligen struntar hon på riktigt i personalen. Är det ett försök att ducka för den heta frågan under valrörelsen?

När vi är ute i verksamheterna och pratar med sjukvårdspersonalen, är budskapet solklart: personalen har nått bristningsgränsen för vad man orkar. I sommar kommer det att vara ytterligare ett 40-tal färre vårdplatser jämfört med föregående sommar. Sjuksköterskor erbjuds ersättningar för att skjuta upp semester, men nu går det inte längre. Man måste ha sin semester. Vi börjar närma oss fritt fall, som personalen uttrycker det vid en klinik. 

Detta får inte fortgå längre. Vi kräver att Region Kalmar län koncentrerar sina resurser till förbättringar i arbetsvillkor och arbetsmiljö för den fast anställda sjukvårdspersonalen. De otillräckliga ob-ersättningarna gör det idag svårt att bemanna dygnetruntverksamheterna, som akuten och förlossningen. När det blir personalbrist, måste personal från vårdavdelningarna rycka in, vilket i sin tur leder till färre vårdplatser och stängda vårdavdelningar. Ob- och övertidsersättningarna måste höjas kraftigt. Regionen måste vara en så attraktiv arbetsgivare att vi kan rekrytera ny personal och få vår nuvarande att stanna kvar. Regionledningen måste börja ta sjukvårdspersonalens nödrop på allvar. 

Därför är det ytterst beklagligt att det S-ledda styret nu väljer att skjuta upp frågan om hur vi ska komma till rätta med personalbristen och sjukvårdspersonalens villkor. Hade ett beslut nu fattats om att skyndsamt ta fram en handlingsplan så hade processen redan varit påbörjad.

Sverigedemokraterna är redo att inleda det förändringsarbete som är absolut nödvändigt i Region Kalmar län: att ställa om regionens resurser så att det är medborgarnas hälso- och sjukvård och vårdpersonalens villkor som kommer först. 

Martin Kirchberg (SD), regionråd
Bo Karlsson (SD), personalutskottet
Petra Gustafsson (SD), regionfullmäktige
Johnny Svedin (SD), riksdagskandidat 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa