Storskalig elbrist hotar om inte S kör över MP

Om inte S kör över MP vid regeringssammanträdet på torsdag och fattar ett samlat beslut om mellanlager och slutförvaring av kärnavfall, riskerar Sverige stå inför en allvarlig elbrist inom kort. Alla miljöinstanser har godkänt upplägget, men Miljöpartiet förhalar.

Riksdagen fattar beslut om mellanlager och slutförvaring och skribenten tycker att regeringen måste köra över Miljöpartiet i frågan.

Riksdagen fattar beslut om mellanlager och slutförvaring och skribenten tycker att regeringen måste köra över Miljöpartiet i frågan.

Foto: TT-Bild / Rebecca Forsgren Malmström

Debatt2021-08-26 06:08
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige går en spännande och omvälvande framtid till mötes. Stora batterifabriker ska byggas i norr. Transportsektorn ska ställas om till eldrift. Stål utan kol ska produceras fossilfritt, men det förutsätter stora mängder el. Ska vi nå klimatmålen kommer att krävas el – mycket mer än idag. Bara omställningen på SSAB:s anläggningar i Luleå och Oxelösund väntas innebära en ökad användning av el som motsvarar en tiondel av vad hela Sverige idag använder.

Men istället för att förenkla och säkra fossilfri, stabil och leveranssäker elproduktion, sätter regeringen käppar i hjulet. Ska kärnkraften kunna fortsätta att leverera måste avfallet kunna tas om hand på lång sikt. Mellanlagringen som sker i vårt län är begränsad och om inte slutförvarsfrågan blir löst vid samma tillfälle kommer kärnreaktorer att få stängas och det med start redan i maj 2024.

Det finns en lösning – men regeringen blockerar den. Det planerade slutförvaret i Östhammar har godkänts i alla miljögranskningar. Frågan är färdig för beslut. Men Miljöpartiet med miljöminister Per Bolund i spetsen förhalar avgörandet.

Istället för att ta ansvar och få på plats en långsiktigt hållbar lösning vill regeringen enbart ta beslut om att utöka mellanlagret i Oskarshamn. Det är en kortsiktig manöver som Oskarshamns kommun mycket tydligt har tagit avstånd ifrån.

Oskarshamns kommun har ända början på 1970-talet, då mellanlagret Clab byggdes, sagt att det ska vara just mellanlager och får inte förvandlas till slutförvar. Detta måste staten givetvis respektera. Men med Miljöpartiet i rodret i denna fråga försöker nu staten dra sig ur denna överenskommelse. 

Under normala omständigheter skulle det kanske inte finnas så stora skäl till oro. När alla underlag finns och sunt förnuft säger att en kris måste undvikas, borde det ligga i allas intresse att lösa frågan snarast även om det kan ta emot för vissa partier.

Men nu råder inte normala omständigheter. Regeringens arbete präglas av motstridiga viljor och obegripliga kompromisser. Regeringens hantering av cementkrisen illustrerar detta. 

Jag skulle dessvärre inte bli förvånad om slutförvarsfrågan spårar ur på samma sätt. Miljöpartiet har varit tydliga med att de i grunden är emot kärnkraft och vill lägga ner den. Genom att de får ta hand om slutförsvarsfrågan har de i praktiken getts möjlighet att förverkliga sin ambition. Partiet har inget som helst intresse av att ge den svenska kärnkraften hållbara förutsättningar.

Så det är ingen överraskning att partiet inte driver slutförvarsfrågan med det ansvarstagande och den långsiktighet som kärnavfallet kräver. Det stora mysteriet är att Socialdemokraterna låter Miljöpartiet hållas, och därmed utsätter Sverige för en risk att drabbas av en storskalig elkris. 

Nu brådskar det. Om inte regeringen fattar ett samlat beslut om både mellanlagret och slutförvaret före den 31 augusti riskerar flera kärnkraftverk tvingas fasas ut i förtid, då mellanlagret i Oskarshamn beräknas vara fullt redan 2022. Det är hög tid att regeringen bryter handlingsförlamningen och kör över Miljöpartiet.