Stoppa skolexperimentet innan det är för sent

Vi är en grupp pensionärer bestående av olika yrkeskategorier inom skolväsendet som tillsammans besitter över 500 års samlad yrkeserfarenhet inom allt från förskola till vuxenutbildning.

Debatt 1 mars 2022 06:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har erfarenhet från en skola som i grunden var mer rättvis och gav likvärdiga kunskaper. Därför vill vi bidra till att förändra nuvarande skolpolitik då vi som pensionärer har vi mer tid och ork att agera än när vi var yrkesverksamma.

Vår grupp skriver insändare, uppvaktar politiker och uppmanar dig som läser detta att göra detsamma.

Nu måste det bli slut på denna galenskap där vi som enda land i världen tillåter att skolan har reducerats till en lukrativ affärsverksamhet för kapitalstarka intressen.

Vi kan inte stillatigande se på att våra och andras barnbarn, växer upp i ett samhälle där ojämlikheten ökar lavinartat.

 

I debatten hörs nu oftare en vilja till förändring av skolsystemet, men att inte fler protesterar kan bero på att systemet är så idiotiskt utformat att ingen kan tro att det är sant.

Sveriges kommuner har utbudsansvar, vilket betyder att man är skyldig att erbjuda skolplacering åt alla elever boende i kommunen. Detta är kostsamt eftersom utbudsansvaret medför att det inte går att ha full beläggning. Trots att kommunen har ett helhetsansvar, vilket innebär högre grundkostnader, får friskolorna samma belopp per elev som den kommunala skolan.

Om en friskola vill starta, kan kommunen inte lägga in ett veto eftersom det råder fri etableringsrätt. I praktiken innebär en etablering av en friskola att kommunens kostnader för barns utbildning automatiskt ökar. Ju fler elever på friskola, desto högre kostnader för kommuninvånarna.

Kan det stämma?

Jodå, det stämmer för den så kallade likabehandlingsprincipen anger att skolpengen per elev ska vara densamma för privata och kommunala skolhuvudmän. Om en skola i kommunen behöver äska mer pengar under ett läsår på grund av att stödbehovet är stort i elevgruppen, ersätts friskolorna retroaktivt med samma summa. Pengarna är alltså inte kopplade till friskolans elevgrupps stödbehov utan blir en ren och skär vinst som kan gå rätt ner i aktieägarnas fickor.

Detta orättvisa fördelningssystem sätter käppar i hjulet för elever som har det socioekonomiskt tufft eftersom det minskar deras chans till en bra start i livet och i förlängningen att bli goda samhällsmedborgare. Detta faktum är en skam för vårt samhälle.

Det är heller ingen hemlighet att friskolornas ansökningsförfarande i många fall sållar ut elever med annat modersmål och elever som är i behov av särskilt stöd och skolorna tar heller inget ansvar för nyanlända.

För oss med lång yrkeserfarenhet inom skolan är det sorgligt att se hur snabbt det har gått att rasera den mer jämlika skola vi tidigare hade. Vårt skolsystem var världsberömt och studiebesök kom till Sverige från världens alla länder, men numera har vi blivit ett avskräckande exempel.

Alla barn har rätt att få känna sig lyckade som elever, men det förutsätter att det finns tillräckliga resurser att möta behoven som finns. Med nuvarande skolsystem får inte alla elever det självklara stöd de behöver för att gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Det är orimligt att skattepengar som är avsatta till skolan och rimligtvis borde gå till fler stödinsatser, istället hamnar i fickorna hos skolkoncernernas ägare.

Är du ense med oss? I så fall – reagera och agera!

Det är dags att vi går samman oavsett partisympatier och försöker stoppa detta skolexperiment innan det är för sent.

Agneta Malm, skolledare; Anna-Karin Käck, högstadielärare; Anders Ridderström, grundskollärare; Berit Nownahal Cléber, förskollärare; Camilla Edinius, grundskollärare; Christina Eriksson, speciallärare; Gunilla Sandh, skolledare; Ia Andersson, specialpedagog; Kajsa Andersson, skolledare; Karin Göthberg, studie- och yrkesvägledare; Kerstin Levin, sfi-lärare Komvux; Kerstin Lundmark, mellanstadielärare; Lisbeth Henricsson, skolpsykolog, fil dr; Nina Lindberg, Lärare barn- och ungdomspsykiatrin; Ninni Jansson, specialpedagog; Svante Malm, idrottslärare; Thomas Holmgren, rektor/gymnasielärare


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa