Stoppa regeringens okristliga regler

Sverige räknas som ett kristet land. Statschefen, kungen måste bekänna sig till den rena evangelisk-lutherska tron.

Trots att Sverige räknas som ett kristet land visar regeringsunderlaget prov på ett okristligt sätt, menar debattören.

Trots att Sverige räknas som ett kristet land visar regeringsunderlaget prov på ett okristligt sätt, menar debattören.

Foto: Hasse Holmberg

Debatt2022-11-12 07:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu är det inte kungen som styr landet, utan regeringen. Ett av de partier som sitter i regeringen heter Kristdemokraterna. Man skulle därför kunna tro att den politik de vill utöva överensstämmer med kristna värderingar.

Regeringens arbete ska enligt ”Tidöavtalet” inriktas på att minska flyktingmottagande och internationellt bistånd, samt spara in på kostnader för att rädda klimatet.

Att utestänga människor som behöver skydd, att inte bistå dem som behöver hjälp, att vi, ett av världens rikaste länder, försummar nödvändiga insatser för klimatet, som drabbar människor i fattiga länder med översvämningar och svält, går rakt emot vad kristendomen verkar för. Även islam framhåller att den troende ska visa gästfrihet och bistå de fattiga. 

Det räcker med att hänvisa till några få ställen i Bibeln. Den barmhärtige samariten i Lukasevangeliet, som vårdade sig om rövarnas offer och betalade hans vistelse på värdshuset, efter att prästen och tempeltjänaren, som först såg honom bara gick förbi. ”Du skall älska din nästa såsom dig själv”.  Eller Galaterbrevet, om alla människors lika värde. ”Här är icke gude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller kvinna ty alla äro i en i Kristus Jesus”. 

Frågan är nu bara om det finns så många som två riksdagsledamöter i regeringsunderlaget som tar kristna värderingar på allvar, så att dessa okristliga regler kan stoppas.