Statkrafts svar tillför bara nya myter i frågan

Svar på debattartikeln "Låt inte myter vinna över fakta i vindkraftsfrågan" den 9 november.

Debatt 16 november 2021 13:02
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mattis Vidnes, projektledare på Statkraft, skriver att Västerviks invånare haft inflytande i processen. Låt mig ge ett exempel.

I beslutet från 2017 krävdes att ni ska ta hänsyn till Tjustleden. Frågan togs upp av miljö- och byggnadsnämnden i Västervik, Oskarshamns stadsbyggnadsenhet, Naturskyddsföreningen och några privatpersoner.

Tjustleden är Västerviks kommuns mest framträdande vandringsled, sedan cirka 40 år, och går genom det planerade området för er industriella vindkraft.  

Hur agerar då Statkraft ?    

Jo, ni väljer att lägga tre av era vindkraftverk inom 100 meter från vandringsleden. Detta innebär att man vandrar under de roterande vingarna.

Ytterligare tre ligger inom 300 meter från leden. Sedan hamnar tre eller fyra inom 600 meter från leden.

Det innebär troligtvis att alla dessa hamnar inom 40dBa kurvan, vilket innebär att ljudet blir mycket störande på en så kallad vildmarksled. Säkerhetsgränsen för iskast från verken beräknas till 1,5 gånger höjden, således minst 330 meter.  

Kallar du detta inflytande?

 

Forskning kring fastighetsvärdens påverkan av vindkraft pekar endast åt ett håll.

All europeisk forskning visar på fallande värden.

Den svenska KTH-undersökningen ligger till grund för den bedömning som Naturvårdsverket gör i sin syntesrapport kring vindkraften.

Det är för övrigt en av KTH:s professorer som hjälpt Naturvårdsverket i detta avseende.

Som seriös forskare nämner han vad han forskat på och vad han inte forskat på. Det kallas etik.

Eftersom undersökningen går 10 år tillbaka i tiden och täcker 97 000 fastighetsaffärer kan de flesta inse att man inte kan göra ”före - efter – värderingar”. 

Samma metoder används vid mätningar av förändringar på huspriser generellt. Länder med hög befolkningstäthet får mindre påverkan på fastighetsvärden än de med lägre täthet.  

Holland är tätast och har minst prisfall.  Därefter kommer England, 2:a i båda avseenden. Tyskland och Danmark följer samma ordning.

Sverige med minst befolkningstäthet har de högsta dokumenterade värdeförlusterna. Den högsta dokumenterade förlustnivån är 30-40 procent.  Det gäller upp till två kilometer från verk över 173 meter. Ungefär samma när verken är samlade i grupper liknande Tribbhult.  

Vanligast är en sänkning på 8-18 procent och sträcker sig upp till 8 kilometer från verken.

Det finns belägg för att infraljud skadar hjärtats sammandragande effekt.

Då varken du eller jag är forskare inom medicin så väljer jag att citera professor Christian-Fredrich Vahl, Universitetssjukhuset i Mainz. Exponering för höga nivåer av infraljud (över 100 dBz) stör hjärtats kontraktila förmåga redan en timme efter exponering. Det finns många ytterligare studier som stöder denna slutsats. Dessa resultat bör beaktas när man överväger miljöbestämmelser.

Angående arbetstillfällen så redovisar bara ett av nio bolag i Statkrafts-koncernen några anställda på Allabolag.se. De flesta bolagen har en ekonomisk redovisning som visar att resultaten förs bort inom koncernen och att minimal beskattning sker i Sverige.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft i Tjust

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Trots beslutet: Fortsätter kämpa mot vindkraften • Magnus Andersson: "Vi ger inte upp"

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Beslutet: Vindkraftsöverklagan nobbas – Verken i Lervik uppfyller villkoren • Hon frias från jäv

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"

Förslaget: Så ska kommunala vetot i vindkraftsfrågan förändras • Dan Nilsson (S) om vindkraft i Västervik i framtiden: "Fortsatt positiva"
Visa fler
Läs mer!

Jakob Styrenius: Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Vindkraftsbeslut gick kraftbolagens väg

Vindkraftsbeslut gick kraftbolagens väg

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Koldioxidbudgeten inaktuell – men ingen ny beställd: "Konkreta åtgärder har högsta prioritet"

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack
Visa fler