Spara på seniorer kostar mer i längden

Neddragningar som rör seniorer kan bli mycket dyra i långa loppet, skriver företrädare för SPF Seniorerna Kalmar län.

"Forskning visar att alla typer av aktiviteter för seniorer är hälsofrämjande, oavsett om det är fysiska, kognitiva, mentala eller sociala aktiviteter. Därför är det viktigt att vi seniorer har tillgång till bra mötesplatser, spännande aktiviteter och olika insatser som minskar isolering och risk för skador", skriver debattörerna.

"Forskning visar att alla typer av aktiviteter för seniorer är hälsofrämjande, oavsett om det är fysiska, kognitiva, mentala eller sociala aktiviteter. Därför är det viktigt att vi seniorer har tillgång till bra mötesplatser, spännande aktiviteter och olika insatser som minskar isolering och risk för skador", skriver debattörerna.

Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt2023-07-07 20:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Priserna ökar i alla delar av samhället, för enskilda men också för kommuner och regioner. Men kommuner som funderar på neddragningar som rör seniorer gör bäst i att tänka om. Det kan nämligen bli mycket dyrare i längden. 

Forskning visar att alla typer av aktiviteter för seniorer är hälsofrämjande, oavsett om det är fysiska, kognitiva, mentala eller sociala aktiviteter. Därför är det viktigt att vi seniorer har tillgång till bra mötesplatser, spännande aktiviteter och olika insatser som minskar isolering och risk för skador. Möten, studiecirklar och motionsaktiviteter likaså. Alla dessa genererar sociala kontakter, nya kunskaper, fysisk motion och bryter ensamhet – med andra ord gör de susen för seniorers hälsa och välbefinnande. 

Ju friskare vi seniorer är och ju bättre vi mår – desto mindre behov av vård och omsorg och desto lägre kostnader för samhället. Med små medel kan kommunen alltså bidra till att vi seniorer mår bättre på kort sikt, detta ger då stora besparingar på sikt. Det handlar om prisvärda och goda möjligheter till mötesplatser, transporter, motion och förebyggande hälsoåtgärder.

Samma princip gäller också inom äldreomsorgen. Det kostar mer i längden att inte satsa på bra måltider, personal som trivs, läkemedelsgenomgångar eller förebyggande av fallskador. Gör man inte det kommer snart undernäringsproblematik, kompetensbrist, onödiga läkemedelsskador och kostsamma fallolyckor som ett brev på posten. 

Vi vill därför uppmana kommunerna i Kalmar län att tänka några varv till innan det övervägs att dra ner på verksamheter som rör seniorer. Kortsiktiga neddragningar idag kan nämligen bli mycket dyrare på lite längre sikt, och det vinner ingen på.

SPF Seniorerna Kalmar län. 

Sven-Erik Karlsson, distriktsordförande

Eva-Lena Fungmark, 1:e vice distriktsordförande

Lars Hamrin, 2:e vice distriktsordförande