Sommarvikarierna – guld för välfärden i Kalmar län

"Under perioden 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Kalmar län söka totalt 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare", skriver Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.
"Under perioden 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Kalmar län söka totalt 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare", skriver Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Chefer inom välfärdssektorn bör ta chansen att satsa på sina sommarvikarier. Medarbetare i Kalmar län som saknar viss formell utbildning har just nu särskilt goda möjligheter till kompetensutveckling, skriver Omställningsfondens vd Eva Wikström.

Debatt 5 augusti 2022 05:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under pandemiåren har många yrkesgrupper inom välfärdssektorn rättmätigt uppmärksammats som arbetsplatsens hjältar. I takt med återhämtningen på arbetsmarknaden, och trots att det finns orosmoln, behöver allt fler branscher rekrytera nya medarbetare. Det behövs även inom välfärden där behovet av utbildad personal är stort.

Med allt fler äldre och yngre invånare måste antalet medarbetare i välfärden öka med 13  200 varje år för att vi ska klara det växande behovet av samhällsservice. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Nästan hälften av ökningen behöver ske i kommunerna, främst inom äldreomsorgen.

Det är under semestermånaderna som många sommarvikarier eller sommarjobbare för första gången kommer ut på arbetsplatser inom vård och omsorg. Undersköterska, vårdbiträde, boendestödjare och personliga assistenter är enligt Arbetsförmedlingen några av de vanligaste anmälda sommarjobben 2022.

Sommarjobbare och vikarier är avgörande för att upprätthålla ordinarie verksamhet och ge ordinarie personal välbehövlig återhämtning. För att de ska kunna och vilja vara kvar kan möjligheten till kompetensutveckling vara en morot för att behålla sommarvikarierna inom verksamheten även efter sommaren.

Omställningsfonden, som bildats av arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn, har som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor för att främja karriärväxling och kompetensutveckling. Under perioden 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Kalmar län söka totalt 750 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare. Det finns därmed ovanligt goda möjligheter till kompetensutveckling inom välfärden för invånarna i Kalmar län just nu.

Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort. Den enskilda medarbetaren investerar i sin karriärutveckling samtidigt som arbetsgivare får rätt kompetens i verksamheten. Omställningsfondens uppmaning till verksamhetschefer i Kalmar län är därför att se semesterperioden som ett bra rekryteringstillfälle som kan bidra till att möta de långsiktigt förändrade kompetensbehoven.

Vikarier och sommarjobbare som saknar viss formell utbildning kan genom rätt stöd och kompetensutveckling på sikt bli avgörande för att klara utmaningarna inom välfärden. De nya medarbetarna är kort sagt en guldgruva för välfärden i Kalmar län.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa