Socialnämnden: "Vi jobbar med ständiga förbättringar"

Att lösa personalförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning, medger politiker från socialnämnden i ett svar på de flera kritiska insändare om äldreomsorgen som publicerats den senaste tiden.
Att lösa personalförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning, medger politiker från socialnämnden i ett svar på de flera kritiska insändare om äldreomsorgen som publicerats den senaste tiden.

Kommunens största utmaning är att rekrytera kvalificerad personal till skola, vård och omsorg. Bilden av, till exempel, omsorgsjobben i media är inte sällan negativ.

Debatt 4 oktober 2022 06:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det kan i värsta fall leda till en negativ spiral där de delar som är svåra och mindre bra tenderar att överskugga allt det som är positivt och attraktivt. Ingen arbetsplats är perfekt och det finns alltid saker att jobba med.

Efter att ha uppmärksammat en serie arga och kritiska insändare den senaste tiden vill vi här ge några svar och förklaringar. Vi beklagar förstås att dessa medarbetare fått en så negativ upplevelse av att jobba i vår kommun.

Att lösa personalförsörjningen är en stor utmaning. Särskilt till de områden inom vår kommun där det bor få personer. Svårast är det på sommaren och alla som söker är inte heller lämpade för jobbet. För att lösa situationen behöver vi då hitta andra kreativa lösningar.

Vi jobbar med ständiga förbättringar men för att hitta en mer långsiktig lösning satsar kommunen på att utbilda både undersköterskor och sjuksköterskor vid gymnasiet, komvux, Campus och Gamleby Folkhögskola. Ung Omsorg är ett annat pågående projekt för att få fler unga intresserade av omsorgsyrket.

Men även om varannan gymnasieelev skulle välja en karriär inom omsorgen så räcker det inte för att fylla de vakanser och utmaningar vi står inför. Vi behöver också utvecklas och bli mer effektiva. Det innebär förändring också i yrket och tjänsterna som vi levererar. 

Inom Västerviks kommun pågår många utvecklingsprojekt för att förbättra situationen. Försöket med fyraveckorsscheman är ett sådant exempel som vi följer noga. På ett fyraveckorsschema är det fler lediga dagar än de åtta som man har om man jobbar måndag till fredag. För en del har detta varit attraktivt. Vi tittar också på nya smarta digitala lösningar som kan avlasta personalen och göra jobbet mer intressant. 

Erbjudande om extra ersättning för de som går in och täcker upp under semesterperioder är ett vanligt sätt att lösa personalbristen inom sjukvården och i andra kommuner. I år var det en nödvändig väg för oss att gå för att lösa bemanningen under sommaren på frivillig basis.  Ett annat sätt är att viss erfaren ordinarie personal har så kallade resurspass som en del av sin tjänst då hen kan täcka upp på andra avdelningar vid behov. Grunden inom omsorgen är ändå 37-timmarsveckor vilket är mindre än de flesta andra yrkeskategorier.

Angående undersköterskor som städar, så har vi anställd servicepersonal på särskilda boenden som städar, tvättar och förbereder måltider och tar disken. Det görs för att frigöra tid till övriga att ge omsorg. Om och hur det här skulle kunna fungera inom hemtjänst är något vi får titta på.

Vår erfarenhet är att de förändringar som görs upplevs olika på olika arbetsplatser. Vi hör också de som tycker att de förändringar vi gör är till det bättre. Vi är måna om att alla ska få uttrycka sina åsikter och vi vill uppmana alla medarbetare inom omsorgen att svara på den medarbetarenkät som just nu skickas ut till de anställda. På det viset får vi en mer samlad bild av hur det ser ut. Tidigare medarbetarenkäter har fått goda resultat, men om det nu har förändrats så är det extra viktigt att vi tar tag i det.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa