Om chefskompetens inom kommunens äldreomsorg

Vår kommunala äldreomsorg är ett engagerande ämne i tidningsspalterna och det är något som jag både uppskattar och uppmuntrar som högste ansvarige chef inom socialförvaltningen.

Debatt 23 augusti 2021 10:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många av sakerna som skrivs om är intressanta och kan ligga till grund för fortsatt utvecklande diskussion om hur framtidens äldreomsorg ska bedrivas, men den senaste artikeln om vår förvaltnings 20 chefer är inte en av dem och jag vill ta chansen att förklara varför.

Västerviks-Tidningen har gått igenom alla våra äldreomsorgschefers meritförteckningar och samtidigt som det inte är något fel med varken granskningen eller med att tidningen begär ut just chefernas bakgrundsinformation, så är tidningens slutsats mycket märklig. I en artikel 20 augusti under rubriken ”Chefer i äldreomsorgen har inte vårdutbildning” skriver tidningen att 75 procent av våra chefer inte har gått vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, vilket stämmer. Eftersom Västerviks kommun, likt alla andra kommuner i Sverige, inte kräver vilket gymnasieprogram som sökande för chefstjänster ska ha slutfört. 

Vad ställer vi då för krav i rekryteringen av chefer till äldreomsorgen? Vi söker välutbildade ledare, de flesta har examen från universitetsutbildning för socionomer, socialpedagoger och annan liknande akademisk bakgrund. 

Det är naturligt att man kan tycka olika om vilka formella krav som ska ställas i en rekryteringsprocess, men Västerviks kommuns krav skiljer sig inte från andra kommuners. Vi är mycket nöjda med våra chefers kompetens. De har allihop, förutom den formella utbildningsbakgrunden som vi kräver, dessutom en lång yrkeserfarenhet som ledare och från äldreomsorg. 

Slutligen måste jag beröra Västerviks-Tidningens pappersupplagas förstasida 20 augusti 2021. Den tar något slags rekord i osaklighet eller möjligen illa dold dubbelbetydelse när den i vänsterkrysset, papperstidningens absolut mest lästa position, med stora svarta bokstäver påstår att ”chefer i omsorgen saknar utbildning”. Visst kan det finnas förståelse för att en rubrik ska locka till läsning med så få tecken som möjligt, men den här rubriken tycker jag är ett kraftfullt övertramp. Efter många års professionell, öppen och bra relation till Västerviks-Tidningen blir jag väldigt förvånad över att läsa en sådan rubrik. 

Vi har bra argument för våra urvalskriterier för omsorgens chefsrekryteringar och kan motivera varför tre fjärdedelar av våra chefer inte har exakt den utbildningsbakgrund som de engagerade personerna i artikeln efterfrågar. Men rubriken går att tolka som att cheferna är helt outbildade och det tycker jag är väldigt onödigt spetsigt formulerat. Våra 20 chefer inom äldreomsorgen saknar sannerligen inte utbildning, de har allihop exakt den utbildning som vi efterfrågat i deras rekrytering och tittar man på den samlade kompetensen och erfarenheten så tror jag inte det är många kommuner i Sverige som slår det. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag är väldigt stolt över att vara medarbetare med var och en av dem.

Jörgen Olsson, socialchef Västerviks kommun

 

Svar direkt:

Under en längre tid har vi granskat äldreomsorgen i Västerviks kommun. Det gläder mig att Jörgen Olsson delar min uppfattning om att den typen av journalistik är viktig. Granskningen kommer att fortsätta. 

Gällande vad vi innefattar i begreppet "vårdutbildning" handlar det alltså inte om vad man läst på gymnasiet, utan precis som vi nämner i artikeln: "Vårdutbildning avgränsar vi till utbildningar såsom sjuksköterska, undersköterska och arbetsterapeut.

Under de senaste veckorna har vi varit i kontakt med många anhöriga. Flera av dem har ställt sig frågande till chefers vårdkompetens, eller rättare sagt bristen på den. Så vår ambition blev alltså att svara på dessa frågor. Förutom att synliggöra chefernas vårdrelaterade kompetens så fick de anhöriga får komma till tals och kommunen fick bemöta och förklara vad de eftersträvar i rekryteringen av chefer inom omsorgen. Jag anser att det finns relevans och allmänintresse i granskningen. 

Men jag håller med om att rubriken på förstasidan i papperstidningen blev missvisande. Och det beklagar jag så klart. Vi eftersträvar alltid saklighet och korrekthet i vår journalistik och vi håller fanan högt när det kommer till pressetiken. 

Christoffer Nielsen, chefredaktör och ansvarig utgivare 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så skattar omsorgstagarna äldreomsorgen: Detta behöver förbättras

Så skattar omsorgstagarna äldreomsorgen: Detta behöver förbättras

Debatt: SD: "Vi bryr oss om undersköterskorna – på riktigt!"

SD: "Vi bryr oss om undersköterskorna – på riktigt!"

Sökes: Pigga pensionärer som vill ha sommarjobb • Chefen: "Mycket svårare att rekrytera i år"

Sökes: Pigga pensionärer som vill ha sommarjobb • Chefen: "Mycket svårare att rekrytera i år"

Gina och Rebecka bygger om menyn på Västerviks skolor – för klimatet • Tre val per lunch • Den här rätten saknar eleverna

Gina och Rebecka bygger om menyn på Västerviks skolor – för klimatet • Tre val per lunch • Den här rätten saknar eleverna

Äldreomsorgen fortsätter med munskydd och visir • Enstaka covidfall, men lindriga symtom

Äldreomsorgen fortsätter med munskydd och visir • Enstaka covidfall, men lindriga symtom
Visa fler