Snabba spadtag för utökad elproduktion

Svar på debattsvaret "Vi har inte råd att välja bort någon fossilfri teknik" den 24 april.

"Det viktigaste är att den teoretiska möjligheten av framtida kärnkraft inte får sätta käppar i hjulet för den elproduktion som kan byggas ut snabbast och ge det största bidraget, nämligen vindkraft (och i viss mån solkraft)", skriver debattörerna.

"Det viktigaste är att den teoretiska möjligheten av framtida kärnkraft inte får sätta käppar i hjulet för den elproduktion som kan byggas ut snabbast och ge det största bidraget, nämligen vindkraft (och i viss mån solkraft)", skriver debattörerna.

Foto: Johan Nilsson/TT

Debatt2023-05-08 06:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Branschorganisationen Energiföretagen har skrivit en replik på vår debattartikel om att kommunpolitikerna kan ta klimatansvar genom att säga ja till vindkraftsprojekt.

Detta är mycket viktigt: Energiföretagen instämmer i att landbaserad vindkraft är det snabbaste sättet att stärka Sveriges elproduktion och de är, liksom vi, bekymrade över att flertalet nya vindkraftverk stoppas av kommunpolitiker.

Men Energiföretagen för inte fram några förslag om hur vi ska kunna få fram fler tillstånd för vindkraft. Det handlar om att kommunerna bör få statligt stöd för att identifiera lämpliga platser för vindkraft, att tidpunkten för kommunernas beslut bör tidigareläggas och att positiva besked inte ska kunna återkallas, samt att närboende bör ersättas av vindkraftsprojektörerna och kommunerna bör ersättas av staten (exempelvis genom att fastighetsskatten överförs till kommunerna).

Frågan är dock om dessa förslag räcker, när kommunpolitiker stoppar vindkraft med argumenten "vad gör vi när det inte blåser?" och "jag vill hellre ha kärnkraft".

Sverige har mycket goda förutsättningar för vindkraft, där vattenkraft fungerar som energilager och anpassas efter vindkraftens produktion. Kostnaderna för batterilagring minskar snabbt och vätgasen kommer att expandera kraftigt och får en nyckelroll att stabilisera elsystemet. "Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet", som Energimyndigheten konstaterade i en rapport redan 2019. Och ju mer Svenska kraftnät bygger ut elnäten mellan norr och söder, desto mer stärks vattenkraftens potential som balanserande kraftslag när det inte blåser.

Energiföretagen tror på ny kärnkraft: "Nya innovativa säkerhetslösningar medger möjlighet till kostnadseffektivitet och standardisering inom småskalig kärnkraft". Kärnkraftens förträfflighet har upprepats många gånger de senaste årtiondena, men hittills har projekten blivit kraftigt försenade och flera gånger dyrare. Så vi tvivlar, som framgick av vår artikel.

Men det viktigaste är att den teoretiska möjligheten av framtida kärnkraft inte får sätta käppar i hjulet för den elproduktion som kan byggas ut snabbast och ge det största bidraget, nämligen vindkraft (och i viss mån solkraft).

Vi och Energiföretagen är helt överens om att elektrifieringen är ett av de mest effektiva sätten att klara klimatomställningen. Den kommer samtidigt att innebära stora möjligheter för Sverige som ett modernt industriland.

Energiföretagen skriver: "Ska vi klara denna utmaning – och det ska vi – så måste vi ta nya spadtag i dag." Men var ska dessa spadtag tas? Det finns många aktuella vindkraftsprojekt som väntar på klartecken från kommunerna, men inte en enda ansökan om att få bygga kärnkraft.