Snabba klimatåtgärder – förbjud kalhyggen

En enig forskarvärld slår fast att om den globala uppvärmningen och därmed efterföljande naturkatastrofer ska kunna förhindras, krävs drastiska och snabba konkreta åtgärder.

Debatt 17 juli 2021 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En av världens ledande forskare, professor Johan Rockström, menar att de närmaste 10 åren blir helt avgörande, sedan kan det vara för sent. En och annan läsare kanske inte tror på detta, men jag tror att en överväldigande majoritet av oss inser att en i stort sätt enig forskarkår har rätt.

Om det från och med idag blev förbjudet att kalhugga skog, riva upp marken genom markberedning och använda hyggesrester som bränsle, skulle detta leda till en dramatisk minskning av de svenska koldioxid- och metangasutsläppen. Om en hektar skog kalhuggs innebär det att 7-18 ton koldioxid släpps ut första året och ytterligare stora utsläpp de närmaste åren innan nya trädplanteringar börjar ta upp koldioxid. Märkligt nog är debatten kring biobränslen relativt lågmäld, trots att fliseldning genererar nästan lika mycket utsläpp som kol- och oljeeldning. Till detta ska också den förbrukning av drivmedel som skogsmaskiner och lastbilstransporter kräver. Som sagt, vi har kanske i bästa fall 10 år på oss.

De skogsavverkningsplaner för Kalmar län som man kan ta del av genom Skogsstyrelsen skogsdata skulle, om de genomförs, leda till stora utsläpp. Jag har gått i många avverkningsanmälda skogar för att om möjligt försöka mildra utslagningen av biologisk mångfald, vilket i sig är en katastrofal situation med cirka 1 500 av skogsbruket hotade arter. För några dagar sedan besöktes ett drygt 16 hektar stort område som ska kalavverkas och jag tänkte ”begriper inte politiker och myndigheter vad det leder till?"

Världsbäst på att formulera ”vackra” dokument om minskning av utsläpp, skriva på internationella avtal och att i ord beskriva vilken förebild Sverige är.  Det är något annat än den verklighet skogsvandraren möter.

Det är hög tid att ställa den svenska regeringen och den svenska skogslobbyn till svars, när de åker till Bryssel för att försöka få EU att göra ett undantag för svenskt skogsbruk så att kalavverkningen kan fortsätta här, när övriga länder inför nya riktlinjer för ett skogsbruk med biologisk mångfald som utgångspunkt. Bedrövligt och inte trovärdigt – som sagt vi har 10 år på oss.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Sverige behöver fler jord- och skogsbrukare • Skicka inte signaler att jobb i gröna näringarna är okvalificerade

Sverige behöver fler jord- och skogsbrukare • Skicka inte signaler att jobb i gröna näringarna är okvalificerade

Rishögar retar upp Överumsbor – men städningen dröjer: "Ser förskräckligt ut"

Rishögar retar upp Överumsbor – men städningen dröjer: "Ser förskräckligt ut"

Tjust Fågelklubb vann i domstol • Därför måste skogsavverkning krympas

Tjust Fågelklubb vann i domstol • Därför måste skogsavverkning krympas

Debatt: Kommunerna behöver långsiktiga strategier för sina skogar

Kommunerna behöver långsiktiga strategier för sina skogar

Skogsstyrelsen varnar för angrepp av granbarkborre

Skogsstyrelsen varnar för angrepp av granbarkborre
Visa fler