Smittfri skinka på mackan – ja tack!

Centerpartiet vill att alla länder i EU blir lika restriktiva med antibiotika inom djuruppfödning som Sverige är.

Centerpartiet vill att alla länder i EU blir lika restriktiva med antibiotika inom djuruppfödning som Sverige är.

Foto: Patrik Lundin / SvD / TT

Debatt2024-05-20 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Antibiotikaresistenta bakterier är ett hot mot mänskligheten. En beräkning från FN:s miljöprogram har visat att år 2050 kommer fler människor avlida som följd av detta än av cancer. Nu är det snart val till EU-parlamentet och EU har muskler till att agera kraftfullt i denna fråga. 

För bara hundra år sedan ledde vanliga sjukdomar som till exempel lunginflammation och blodförgiftning till döden. Idag kan vi bota dem med antibiotika. Men för stor användning av antibiotika har också lett till att bakterier blivit resistenta. Detta innebär att det börjar bli vanligare med bakteriesjukdomar som inte går att bota med de antibiotika som finns tillgängliga idag. I många år har både sjukvården och djuruppfödningen i Europa och världen överdrivit användningen av antibiotika. 

När djur smittas av antibiotikaresistenta bakterier kan de spridas till oss genom maten vi äter. Antingen genom att vi äter kött från infekterade djur eller att vi äter frukt och grönsaker som infekteras från smittat vatten eller från vilda fåglars avföring. Blir de resistenta stammarna vanligare riskerar operationer, transplantationer och kejsarsnitt att inte kunna genomföras eller oftare få dödlig utgång 

Sverige är bäst i klassen när det gäller att restriktivt använda antibiotika inom djurhållning. Dock hjälper det föga om inte resten av Europa och världen följer efter. Skillnaden mellan länderna är väldigt stor. I Cypern, Italien och Spanien är antibiotikaanvändningen 30 gånger högre än i Sverige. I Sverige har en bra djurhållning, friska djur och litet behov av att behandla med antibiotika. Men priset de svenska bönderna betalar är högre kostnader och därmed sämre konkurrenskraft. 

En dansk studie från 2018 visade att nästan 90% av grisarna var infekterade av en antibiotikaresistent bakterie. En holländsk studie visade att grisbönder hade 760 gånger större risk att vara bärare av en antibiotikaresistent bakterie. Blickar vi ut i världen så finns det vattendrag i Indien som har lika hög antibiotikahalt som en människa som genomgår en antibiotikakur. Siffrorna talar för sig själva. WHO har klassat antibiotikaresistens som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Genom att vidta adekvata åtgärder är det möjligt att tackla den eskalerande antibiotikaresistensen. Men mycket mer måste göras och det fort. 

Från Centerpartiet har vi länge drivit frågorna om bättre djurhållning inom EU. Vi har varit drivande i att förhandla fram veterinärmedicinpaketet som gör att antibiotikan inte längre får användas i förebyggande syfte utan bara när en klinisk bedömning gjorts på djuret. Men ännu mer måste göras, om vi inte vill att sjukvården ska kastas tillbaka 100 år i utvecklingen. 

Centerpartiet vill att EU inför en gemensam djurskyddslag för att ge djur en hög nivå av skydd och välfärd. Vi måste också se till att främja forskning för att nya antibiotika tas fram. EU måste också driva på för att ett globalt avtal för mer ansvarstagande antibiotikaanvändning. Vi måste också, på riktigt, se till att regelkrånglet minskar för dem som producerar vår mat så att de kan använda sin tid till att bedriva lantbruk och utveckla lönsamhet i stället för att fylla i blanketter.

När penicillinet upptäcktes var det en banbrytande livräddare, låt oss fortsätta kunna förlita oss på det! Lägg din röst på Centerpartiet i valet till EU-parlamentet. 

Emmy Ahlstedt (C), Regionråd
Magnus Danlid (C), ledamot i regionfullmäktige