Sluta kränka Erdogan och jordens muslimer

"Koranbränningar hör inte hemma i Sverige, och fritt val av plats för provokationer innebär att Sverige hamnar i konflikt med andra länder och trosuppfattningar", skriver debattören som tycker att demonstranterna borde hänvisas till mer avskilda platser när de vill uttrycka sitt budskap.
"Koranbränningar hör inte hemma i Sverige, och fritt val av plats för provokationer innebär att Sverige hamnar i konflikt med andra länder och trosuppfattningar", skriver debattören som tycker att demonstranterna borde hänvisas till mer avskilda platser när de vill uttrycka sitt budskap.

Först sosseregeringar under lång tid, sedan de borgerliga. Samma idiotiska synsätt på koranbränningarna.

Debatt 23 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det skulle alltså handla om yttrandefrihet, vars och ens rätt att enligt svensk lag få torgföra sina åsikter offentligt på svensk mark och inför svensk publik. Och att utföraren skulle ha rätt att efter eget gottfinnande välja plats att ge uttryck för sina åsikter och på vilket sätt och med vilket medium. Oaktat att utföraren riskerar kasta in Sverige i konflikt med andra trosuppfattningar och andra länder.

Koranbränningar hör inte hemma i Sverige, och fritt val av plats för provokationer innebär att Sverige hamnar i konflikt med andra länder och trosuppfattningar.

Varför ska lugna och fridsökande Sverige tillåta politiska manifestationer på vår egen mark mot andra folkslag och länder och trosuppfattningar? Varför ska svensk polis avdelas för att skydda förövarna som kränker vår rätt till vårt eget land? Varför ska den svenska lagen om yttrandefrihet tillåta våldsbejakande extremismen att fritt verka i vårt land men som inte tillåtas i andra länder där de rätteligen borde ske. Varför ska vi skydda dessa provokatörer och fridstörare?

Vi svenskar vill leva i fred med den muslimska världen. Ändå tillåter våra regeringar politiska provokationer med stöd av svensk lagstiftning om yttrandefrihet och förövarna skyddas till liv och lem av utkommenderad svensk polis.

Allright, låt provokatörer hålla på med sina politiska manifestationer men låt polisen välja lokal och plats. Som en nerlagd fabrikslokal, eller nerlagd gruva. Så kan provokatören stå där och elda och vi svenskar slipper utsättas för muslimsk vrede och slipper hot om vedergällning från al-Qaida, slipper se den svenska nationalsymbolen, den svenska flaggan skändas som straff för att den muslimska världens heliga bok skändas på vår mark.

Svenska regeringar oavsett röda eller blå: sluta kränka Erdogan och jordens muslimer. Sluta med den här idiotin!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa