Sluta diskriminera med röststyrda tjänster

Det är fullt möjligt att lära AI, artificiell intelligens, att förstå personer som talar avvikande på grund av afasi, utpräglad dialekt eller svenska som andra språk. Ändå görs det inte.

Allt fler tjänster i regioner, kommuner och företag bygger på röstbaserad styrning. Men taligenkänningstjänsten har svårt att förstå avvikande sätt att tala. "Detta trots att alla möjligheter finns att lära den artificiella intelligens som används i röststyrda tjänster att förstå många olika sätt att tala på", skriver debattörerna.

Allt fler tjänster i regioner, kommuner och företag bygger på röstbaserad styrning. Men taligenkänningstjänsten har svårt att förstå avvikande sätt att tala. "Detta trots att alla möjligheter finns att lära den artificiella intelligens som används i röststyrda tjänster att förstå många olika sätt att tala på", skriver debattörerna.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Debatt2023-10-10 05:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler tjänster i regioner, kommuner och företag bygger på röstbaserad styrning. 

För många med afasi tar det stopp direkt, eftersom taligenkänningen inte förstår olika sätt att tala. När AI, artificiell intelligens, inte förstår en röst erbjuds ofta ett personligt samtal, men det görs efter att en person tvingats till upprepade misslyckanden att göra sig förstådd. Det är ett diskriminerande förhållningssätt till personer som talar på ett avvikande sätt. 

Personer med afasi har ofta svårt att tala och förstå tal. Talet har ofta ojämnt taltempo, uttal kan avvika från normen, ord kan fastna och ofrivillig pausering kan uppstå. 

Samma problematik uppstår som för personer som ska göra sig förstådda på ett nytt språk som de ännu inte behärskar. 

I kontakt med mänskliga servicefunktioner är ett avvikande sätt att tala sällan ett problem. Det handlar för den som ger service om att ge personen tid att kommunicera på sitt individuella sätt, att ha tålamod. Problemet är att den mänskliga servicen i samhället sedan länge har ersatts av först komplicerade knappval, sedan av lika omöjliga röststyrda tjänster där du med hjälp av rösten ska förklara ditt ärende för att bli kopplad rätt, eller bli uppringd.

Taligenkänningstjänsten har svårt att förstå avvikande sätt att tala. Detta trots att alla möjligheter finns att lära den artificiella intelligens som används i röststyrda tjänster att förstå många olika sätt att tala på. AI kan snabbt lära sig oändliga variationer av olika sätt att uttala ett ord på. AI borde därför med lätthet lära sig förstå personer som har afasi, talar en utpräglad dialekt eller har svenska som andra språk. Men tvärtom fortsätter många regioner, kommuner och företag att upphandla röststyrda tjänster som inte är universellt utformade och användbara för alla medborgare. 

I juni 2025 träder EU:s Tillgänglighetsdirektiv i kraft i Sverige. Lagen reglerar att varor, tjänster och service ska bli tillgängliga och användbara för alla medborgare. 

Att se till att arbeta för att alla medborgare ska kunna använda röststyrda tjänster som förstår olika sätt att tala är: 

  • Att efterleva FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas rätt att kunna vara delaktiga i samhället.
  • Att arbeta aktivt med icke-diskriminering. 
  • Att skapa marknadsfördelar och nå bredare kundsegment.
  • Att ge god service till alla regionens och kommunens medborgare.
  • Att arbeta i linje med EU:s Tillgänglighetsdirektiv.

Vi uppmanar därför till krafttag. Se till att kravställa och upphandla röststyrda tjänster till regionen, kommunen och företaget, som är tillgängliga och kan användas av alla medborgare.