Slopa dessa meningslösa debatter

I Västerviks kommunfullmäktige klagas det på att samtalsklimatet vid deras debatter blivit sämre. Och kanske är det så.

Skribenten föreslår i sitt inlägg att den traditionella politiska debatten ersätts av ömsesidigt utbyte i andra forum.

Skribenten föreslår i sitt inlägg att den traditionella politiska debatten ersätts av ömsesidigt utbyte i andra forum.

Foto: Ulrik Alvarsson/arkiv

Debatt2021-04-07 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samhället förändras kontinuerligt och till detta kan läggas att USA:s tidigare president under de senaste fyra åren tyvärr lagt den världsliga ribban för vad man kan och får säga i offentliga samtal.

Men varför har vi debatter i vår kommun? När det nu finns en politisk majoritet så är ju i princip alla ärenden redan beslutade. För i den parti- och koalitionspiskade kommunfullmäktigeförsamlingen så röstar man ju som "pappa" säger!

Dessa förlegade sammankomster i vårt högsta beslutande organ måste således förändras. I Wikipedia beskriver man en debatt som ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation, där debattörerna försöker övertyga och slå sönder motståndarnas argument. Detta resultat av en debatt har aldrig vad jag vet inträffat, så varför då ägna tid åt dessa meningslösa övertalningsförsök?

Någon motsvarighet i näringslivet till detta urgamla sätt att med debatter försöka påverka ett företag finns så vitt jag vet inte. Där skulle nog detta ineffektiva och föga utvecklande system vara förödande för verksamheten. 

Ett betydligt lämpligare och meningsfullare sätt vore att i stället att ha ett ordnat meningsutbyte utan direkta fastlåsta agendor och inövad retorik. Inte i en debatt utan i ett ömsesidigt idé- och kunskapsutbyte i ett annat forum.

För detta nya sätt att utforma vårt kommunala beslutsfattande, och därmed också vår demokrati, krävs det dock mogna, moderna och resultatinriktade politiker och en anda som genomsyras av goda samtal och ett eftersträvande av samskapande. En dylik radikal förändring av politikerrollen borde dock ligga i tiden och jag tror den också är mer än nödvändig för människors fortsatta förtroende för våra politiker och också för demokratins fortlevnad.

Här skulle oppositionen kunna föra fram sin politik och påverka betydligt mer än för alla döva öron på dagens fullmäktigemöten. Tillsammans med egna artiklar på tidningarnas debattsidor och argumentering i sociala medier skulle detta kunna bli en framgångsfaktor för oppositionen.

Så lägg ner dessa meningslösa debatter och skapa detta nya forum där alla kommunens partier träffas långt innan själva besluten ska tas och där har förtroendefulla samtal och samskapande diskussioner. Och visa omvärlden att här i Västervik, här är vi förändringsbenägna och vill på detta nya sätt skapa det bästa tänkbara lokalsamhället för våra invånare!