Skydda skogen från Skogsutredningen

Sedan Skogsutredningen släppte sitt betänkande i slutet av november har debatten om skogspolitiken trissats upp.

Debatt 10 maj 2021 06:01
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tonläget är högt och ibland tycks striden om skogen oförsonlig. I debatten figurerar förvrängda fakta som sätts i felaktiga sammanhang. Som skogsägare känner vi inte igen oss när vi blir jämförda med Amazonas skogsskövling. 

I Sydsverige är det enskilda skogsägandet bas i ägandet och skötseln av skogen. I vårt område har skogsbruket andra förutsättningar som tappas bort i debatten. Det småskaliga brukandet skapar unika möjligheter och utmaningar, inte minst till kopplat till naturvård. Vi upplever att den nationella skogspolitiken inte fullt ut är utformad efter dessa förhållanden. 

Att vara skogsägare bygger på långsiktighet. De beslut och åtgärder vi gör nu får vi bekräftelse för 20, 50 år eller ännu längre fram i tiden. Det är viktigt att ta till sig av ny kunskap i sitt brukande, och för att göra det krävs ekonomisk bärkraft. Vi investerar tid och pengar i våra skogsfastigheter för att öka värdet av såväl produktion som naturvärden. Att gynna och bevara höga naturvärden är en självklar del i vårt brukande, men med nuvarande skogspolitik lever vi med risken att vi tas ifrån brukandet av dessa områden. 

Syftet med Skogsutredningen, ett resultat av januariöverenskommelsen, har enligt regeringen varit att värna och stärka den privata äganderätten till skogen. I stället presenterar utredningen en mängd förslag på hur mer skogsmark skall förhindras att brukas. Det finns inga tydliga förslag som stimulerar skogsägarens engagemang att investera i såväl höga naturvärden som ökad tillväxt i sina skogar. Det saknas också en utvärdering av hur de skyddade områdena idag sköts. 

Skogsstyrelsen släppte nyligen en rapport som visar att 70 procent av de skyddade områdena i södra Sverige hade behov av skötsel de närmaste 10 åren, och 30 procent hade akuta behov för att inte naturvärdena ska gå till spillo. I Skogsutredningen och i debatten ser man bara till hur mycket man vill skydda, men det finns ingen reflektion om förvaltning i framtiden. 

Skötsel över längre tid har stor betydelse vid skyddande av naturvärden i skogen. Som skattebetalare kan vi faktiskt kräva av myndigheterna att de stora summor som satsas för att skydda naturvärden, också innebär att skyddade områden sköts så väl att naturvärdena bevaras och utvecklas. Vi menar att de markägare som sett till att de uppkommit från början både vill och är bättre skickade att göra detta än staten.

Som skogsägare vet vi att för att lyckas bör skogen brukas på naturens villkor. Det är det som ger oss inspiration och tillfredsställelse att bruka vår skog. Att använda skogen klokt, för klimatet, för biologin och för vår välfärd är en del av lösningen för en hållbar framtid. Det är helt enkelt något vi är skyldiga våra kommande generationer att göra.


Ämnen du kan följa
Skogsbruksdebatten

Debatt: Vindskadorna är ett resultat av kalhyggesbruket

Vindskadorna är ett resultat av kalhyggesbruket

Debatt: Så kan vi rädda det svenska skogsbruket

Så kan vi rädda det svenska skogsbruket
Läs mer!

Debatt: Hur ska skogen räcka till allt vi vill när klimatet förändras?

Hur ska skogen räcka till allt vi vill när klimatet förändras?

Ledare: Det finns fler kantarellställen i skogen

Det finns fler kantarellställen i skogen

Skogsägare får inte avverka • Skogen har höga naturvärden

Debatt: Allt kräver inte EU:s inblandning

Allt kräver inte EU:s inblandning

Ledare: Ingen flygskam med biobränslen

Ingen flygskam med biobränslen
Visa fler