Skolmåltiden är en arbetsuppgift!

Att äta lunch tillsammans med skolbarnen ska ses som en arbetsuppgift bland andra, och därmed är det orimligt att behöva betala för den, menar debattörerna.

Att äta lunch tillsammans med skolbarnen ska ses som en arbetsuppgift bland andra, och därmed är det orimligt att behöva betala för den, menar debattörerna.

Foto:

Debatt2021-11-17 10:46
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunstyrelsen avslog nyligen Socialisternas motion om fria pedagogiska måltider. 

Matvanor grundläggs i tidig ålder. Barn och elever behöver vuxna som förebilder och stöd. Det är mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen äter samma mat som barnen/eleverna. Pedagogisk måltid innebär att man har ansvar för hela måltidssituationen, både i matkön och vid matbordet. Personalen ska i många fall följa klassen till matsalen, fördela de vuxna vid olika bord och vara kvar i matsalen till dess att barnen har ätit klart. Man sitter med barnen/eleverna och interagerar med dem, uppmuntrar till ett bra bordskick, ser till att det inte uppstår konflikter eller att någon blir utsatt och är en god förebild. Pedagogisk lunch är viktig för att barnen/eleverna ska få en positiv upplevelse av måltiden, och en naturlig inställning till mat. Måltiden blir därmed ett arbetsredskap. Detta är en arbetsuppgift!  

En arbetsuppgift pedagogerna får betala för att utföra – 400 kr per månad för att ta ansvar för en skolklass och avnjuta sin egen mat under tiden. Finns det någon annan yrkesgrupp som skulle gå med på det? Skolpersonalen har möjlighet att välja bort att äta i matsalen, men måste ändå sitta tillsammans med eleverna under tiden de äter. Innan de går till matsalen har de allra flesta lektioner och direkt efter lunchen så förväntas många av de vuxna gå ut på skolgården och vara rastvakter/rastvärdar. Det blir alltså i realiteten i stort sett omöjligt att hinna äta egen medhavd lunch och den pedagogiska lunchen är därmed det enda alternativet för att hinna äta sin lunch.

Webbombudsmanen på Lärarförbundet menar att ”Pedagogisk lunch har inget med åldern på eleverna att göra. Det är en arbetsuppgift, en bland många andra, som lärare har att utföra om arbetsgivaren tycker denna arbetsuppgift är angelägen för att bland annat skapa en pedagogisk och harmonisk matsituation. Reglerna kring pedagogisk lunch finns inte reglerad i något avtal utan vad som kan bli aktuellt är arbetstidslagens regler som är lika på alla arbetsplatser i Sverige. Eftersom pedagogisk lunch är en arbetsuppgift ska den utföras inom den reglerade arbetstiden vilket innebär att din lagstadgade rast om minst 30 minuter måste planeras in utanför denna arbetsuppgift. När det gäller frågan om lärare ska betala för den pedagogiska lunchen så är Lärarförbundets absoluta uppfattning att den är avgiftsfri precis som andra pedagogiska hjälpmedel.”  

Enligt Skatteverkets rättsvägledning så är ”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra så kallade pedagogiska måltider.” Vi kan lova er att personalen inom skolan upplever och i realiteten har tillsynsskyldighet på alla sätt ni kan tänka er. I flera kommuner i Sverige har man beslutat att lärarna med tillsynsansvar ska äta gratis och för oss så borde detta vara en självklarhet även i Västerviks kommun. Det är problematiskt att rekrytera lärare och att betala för att göra sitt jobb gör det knappast mer attraktivt att arbeta inom skolan. Vill Västerviks kommun vara en god arbetsgivare? Visa det då!