Skola och skolstruktur – en investering för framtiden!

En av de viktigaste investeringarna ett samhälle och en kommun gör är den i skola och utbildning. Den skiljer sig från andra investeringar.

"Vi förtroendevalda måste kunna lyfta oss över andra intressen och sätta barn och elever och kvaliteten och likvärdigheten på den undervisning de får i centrum. Det innebär bland att utreda och ta beslut om en långsiktigt hållbar skolstruktur", skriver debattörerna.

"Vi förtroendevalda måste kunna lyfta oss över andra intressen och sätta barn och elever och kvaliteten och likvärdigheten på den undervisning de får i centrum. Det innebär bland att utreda och ta beslut om en långsiktigt hållbar skolstruktur", skriver debattörerna.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2023-03-28 06:13
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här gäller det att alla elever ska få förutsättningar att nå sin fulla potential bland annat genom att mötas av skickliga lärare, kunskapsfokus, studiero, stöd och hjälp till dem med särskilda behov och en tillgänglig elevhälsa.

Organiseras och sköts den på ett bra sätt blir det också en investering i demokrati, integration och trygghet. Kvalitet och likvärdighet är de avgörande faktorerna om vi ska kunna ge alla våra barn och unga de bästa förutsättningarna, ha utbildning och kompetens i toppklass och elever och pedagoger som känner livskvalitet varje dag.

Kvalitet och likvärdighet genom tillräckligt stora barn-/ elevgrupper att utvecklas i och samarbeta med för att nå kunskapsmålen.

Kvalitet och likvärdighet genom tillräckligt med personal på enheten för stöd, kollegialt samarbete, att kunna täcka upp vid sjukfrånvaro och gemensamt utveckla verksamheten.

Kvalitet och likvärdighet genom tillräckligt stora enheter för att de stödfunktioner och specialtjänster som behövs ska kunna organiseras så bra och effektivt som möjligt.

Vi i vår kommun har ett arbete kvar att göra för att nå dit. Det har stått klart genom de granskningar och rapporter, externa och interna, som under åren, i närtid och alldeles nyligen kommit till barn- och utbildningsnämnden. 

En del av svaren på hur vi kan öka kvaliteten och likvärdigheten och ge alla elever i vår kommun möjlighet till att nå både kunskapsmålen och sina egna mål har vi fått men inte allt vi behöver veta. Att säga nej till allt fortsatt utredande är ingen väg framåt.

Vi förtroendevalda måste kunna lyfta oss över andra intressen och sätta barn och elever och kvaliteten och likvärdigheten på den undervisning de får i centrum. Det innebär bland att utreda och ta beslut om en långsiktigt hållbar skolstruktur.