Skattemedel till jobbkurser före hobbyer

Slutreplik från M i debatten om folkbildning.

Debattörerna är inte negativa till utbildningar på folkhögskolor, men de vill satsa till utbildningar som leder till jobb, inte hobbykurser. På flera folkhögskolor i länet kan man bland annat läsa till medicinsk sekreterare.

Debattörerna är inte negativa till utbildningar på folkhögskolor, men de vill satsa till utbildningar som leder till jobb, inte hobbykurser. På flera folkhögskolor i länet kan man bland annat läsa till medicinsk sekreterare.

Foto: Anne-Lie Andersson

Debatt2024-01-22 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Moderater ser positivt på folkbildning och vad det innebär för de många som deltar i det breda kursutbud som många av studieförbunden och folkhögskolorna erbjuder. Moderaterna är alltså inte emot folkbildning, vilket Centerpartiet försöker påskina i VT 19/1. Tvärtom, vill länets medborgare ta jägarexamen, odla bin, dansa linedance, måla akvarell eller kroki, knyppla alternativt väva uppmuntrar vi till det. Men vi har svårt att se varför skattemedel, som det inte finns en outsinlig källa till, ska användas till detsamma. De flesta som har en hobby betalar ju faktiskt för det ur egen ficka.

Region Kalmar län bidrog förra året med över 11 miljoner kronor till de i länet verksamma studieförbunden, genom den nämnd Karin Helmersson (C) är ordförande i, varav 2,3 miljoner kronor till Studieförbundet Vuxenskolan som står Centerpartiet nära och vars verksamhet Karin Helmersson (C) säkerligen vurmar lite extra för. Dessa pengar kan och kommer säkert kunna bidra till att Centerpartiets studieförbund liksom övriga inte behöver lägga ned de studiecirklar som inte har med jobb att göra. I tuffa tider väljer dock regeringen att prioritera fördelningen av skattemedlen på kurser som leder till arbete eller varaktig sysselsättning.

Lågkonjunkturen till trots satsar emellertid den M-ledda regeringen 100 miljoner kronor extra i år på folkhögskolorna just riktat till utbildningar som leder till jobb. Detta för att de som är arbetslösa idag ska stå rustade när konjunkturen vänder och snabbt komma in på arbetsmarknaden när näringslivet så efterfrågar. Därtill ökar den M-ledda regeringen anslagen till folkhögskolornas deltagarveckor, vilket inte skett sedan 2018-högkonjunkturen, liksom Centerpartiets inflytande på S-MP-regeringen, till trots.

När pengarna inte räcker till, tar Moderaterna ansvar och prioriterar utbildningar som leder till jobb. Centerpartiet vill lägga skattemedel på hobbyer såsom ta motorsågskörkort, släktforskning, silversmide, broderi, luffarslöjd och trädbeskärning. Där skiljer vi oss åt.

Carl Dahlin (M), regionråd
Robin Hanzl (M), ledamot
Folkhögskolestyrelsen, Region Kalmar län