Skattebetalarna subventionerar hela resan

Varje resande person på Tjustbanan subventioneras med i runda tal 3 000 kronor om man fördelar den årliga förlusten på 30 miljoner på de cirka 30 personer som reser per avgång.

De stora etablerade partierna borde släppa sina ålderdomligt fastlåsta positioneringar i frågan om Tjustbanan, tycker debattören.

De stora etablerade partierna borde släppa sina ålderdomligt fastlåsta positioneringar i frågan om Tjustbanan, tycker debattören.

Foto: Ulrik Alvarsson

Debatt2023-04-13 06:18
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hälften av dessa åkte dock inte ens över länsgränsen, men ingår ändå i statistiken. Räknat på hur mycket varje person kostat skattebetalarna, om varje person åkt i snitt fem mil, så blir det cirka 600 kronor per resterande mil om jag räknat rätt. Är detta rimligt?

När sedan också Tjustbanans andel för de nya tågen som beställts, cirka 1 miljard och den beräknade framtida underhållskostnaden för att öka driftsäkerheten beräknad till 351 miljoner av Region Kalmar län också läggs till, så kommer skattebetalarnas kostnad för detta att stiga än mycket mer.

I en desperat sparåtgärd efter den sista tidens debatt har nu kollektivtrafiknämnden beslutat att spara 15 miljoner kronor genom att ersätta 28 tågavgångar med buss av totalt 42 tåg i veckan på Tjustbanan.
Politikernas uppgift i samhället är att se till att de pengar, de resurser som samhället, staten, regionen och kommunerna har, hamnar där medborgarna vill att de ska hamna. Särskilt när det gäller infrastruktursatsningar i miljardklassen.

Våra politiker har dock inte alltid samma syn som invånarna på var våra skattepengar ska satsas. Särskilt de stora etablerade partierna borde släppa sina ålderdomligt fastlåsta positioneringar i frågan om Tjustbanan, men verkar livrädda för att få stämpeln att det var deras parti som lade ner vår järnväg! I stället borde man resonera som så att "det var vi och vårt parti som tog Tjusts infrastruktur upp till en högre nivå".

Men varför inte ta reda på vad människorna verkligen vill ha! Bjud in till ett seminarium, en dialog eller varför inte som tidigare skrivits om, till en lokal folkomröstning. En sådan kan initieras av ett politiskt parti genom en motion till kommunfullmäktige. Eller genom ett folkinitiativ, en folkomröstning som initieras av de som bor i en kommun eller en region.

Lokala folkomröstningar i viktiga frågor har hållits bland annat i Oskarshamn år 2021 då man röstade om det öppna äldreboendets vara eller icke vara i Misterhult. Vimmerby hade år 2016 en röstning om en eventuell nedläggning av skolor och Halmstad röstade 2022 om det skulle få byggas ett hotell i stadens centrum.

Så frågan är: Ska vi satsa på framtidens landsvägs- och luftburna trafik med miljövänliga eldrivna fordon eller på en gammal tågbana där skattebetalarna i princip betalar hela resan? Vilka politiker eller politiska partier är beredda att på detta sätt ta reda på vad medborgarna vill och därmed profilera sig inför framtiden som ett öppet demokratiskt och pragmatiskt parti?