Sjukhuskyrkan – en fråga i kyrkovalet

Kyrkovalet närmar sig och skribenterna vill slå ett slag för sjukhuskyrkan med flera regionala kyrkliga verksamheter.
Kyrkovalet närmar sig och skribenterna vill slå ett slag för sjukhuskyrkan med flera regionala kyrkliga verksamheter.

Debatt 19 augusti 2021 06:28
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi går till kyrkoval den 19 september gäller det tre nivåer; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Vissa frågor är helt lokala, men många frågor hänger samman med olika delar av Svenska kyrkans arbete. 

Stiftet har ett ansvar för sjukhuskyrkan och övrig regional institutionssjälavård, även om det är församlingarna som anställer och leder arbetet. 

Institutionssjälavården på sjukhus, fängelser och militära anläggningar är av stor betydelse som regional kyrklig verksamhet. Församlingarna har en uppgift att organisera verksamheten när man har sjukhus, fängelser eller militära anläggningar inom sitt geografiska område. Men som alla förstår så kan vi ha behov av till exempel sjukhuskyrkans insatser även om vi inte bor på en ort med sjukhus. 

Institutionssjälavården är ett viktigt gemensamt ansvar för Svenska kyrkan och bör därför finansieras solidariskt nationellt eller via stiften. Denna ståndpunkt har vi från vår nomineringsgrupp lyft fram vid flera tillfällen i stiftsstyrelsen och stiftsfullmäktige under den gångna mandatperioden. Sjukhuskyrkan med flera regionala kyrkliga verksamheter är av stor betydelse för enskilda människor och en del av vårt diakonala ansvar. 

Vår nomineringsgrupp – KR, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en levande kyrka – kommer också framöver att stå upp för sjukhuskyrkan och en gemensam finansiering nationellt eller via stiftet.

Ämnen du kan följa