Seniorernas röst i samhället behövs!

Hur är det att åldras i Sverige? Har man som senior anledning att se fram emot ett tryggt åldrande? Ja, det kan man säkert i vissa avseenden – men inom många områden brister det trygga samhället för seniorer.

Ett tryggt åldrande att se fram emot som senior? Nja, menar SPF Seniorerna Kalmar län, som pekar på flera områden där just äldre kan komma i kläm.

Ett tryggt åldrande att se fram emot som senior? Nja, menar SPF Seniorerna Kalmar län, som pekar på flera områden där just äldre kan komma i kläm.

Foto: Martina Holmberg / TT

Debatt2023-06-20 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är äldre som utsätts för bedrägerier i en omfattning som man inte sett tidigare. Äldre förefaller att vara en grupp som det anses var helt i sin ordning att ge sig på och att lura av dem sina besparingar. Många tycker att man får skylla sig själv och man får inte vara så lättlurad men då har man glömt hur det kan vara att ensam sitta utlämnad till dessa avancerade bedragare.

Hur ser det ut med pensionerna på ålderns höst? Många seniorer lever under mycket knappa förhållande. Pensionssystemet som skulle garantera en följsamhet mot löneutvecklingen i samhället har kapitulerat. Pensionsmyndigheten har påtalat bristerna för de som styr Sverige och pekat på stora brister. Just nu ser det inte ut att finnas några påtagliga ambitioner att förbättra seniorernas ekonomi.

Begreppet ålderism står för en nedvärderande syn på pensionärer. Detta har blivit särskilt tydligt på arbetsplatser för där de som nått pensionsålder och fortsatt att verka i sin yrkesroll, något som inneburit negativa och ifrågasättande omdömen om dessa äldre personer. Detta har betytt en del stora mentala påfrestningar för den pensionär som i många fall uppmanats att fortsätta sitt yrkesliv. En mycket tråkig attityd, som sällan förklaras eller försvaras inom arbetslivet. 

Inom arbetslivet är de fackliga organisationerna en stark kraft att företräda sina medlemmar, där förhandlingsrätten är mycket viktig och central. För seniorerna jobbar ett antal seniororganisationer för att påtala och förbättra för den äldre befolkningen, men någon rätt att komma till förhandlingar saknas. I stället är det viktigt att dessa seniororganisationer har kraft att stå upp för seniorerna, antingen de är med i någon organisation eller ej.

En sådan organisation är SPF Seniorerna som finns i alla län och i de flesta kommuner i Sverige. Inom denna organisation tar vi fajten med eller utan förhandlingsrätt i en mängd olika frågor. SPF Seniorerna har uttalat att man är seniorernas röst i samhället och det tänker vi vara inom alla de områden där vi anser att den äldre människan blir felaktigt behandlad eller där de styrande i riket, regionerna och kommunerna ser förbi de krav som den äldre befolkningen har rätt att kräva för sitt välmående. Seniororganisationerna finns till för dig och SPF Seniorerna kommer alltid att stå på din sida. 

SPF Seniorerna Kalmar län

Sven-Erik Karlsson, distriktsordförande

Eva-Lena Fungmark, 1:e vice distriktsordförande

Lars Hamrin, 2:e vice distriktsordförande