SD:s restriktiva politik hotar mänskliga rättigheter och hälsa

Debattören ifrågasätter SD:s kritik mot att man ger akut tandvård till papperslösa.

Debattören ifrågasätter SD:s kritik mot att man ger akut tandvård till papperslösa.

Foto: Ylva Forslund

Debatt2024-05-02 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraternas (SD) politik har länge varit föremål för debatt, och deras senaste förslag att minska tillgången till livsviktiga tjänster för vissa grupper är inget undantag. Senaste exemplet på detta är SD:s ifrågasättande av att akut tandvård ges till papperslösa och de beskriver den som ”onödig”. Med ”prioritering av ekonomiska överväganden” som förevändning så riskerar SD människors hälsa och säkerhet. Med detta försöker partiet att skapa en orättvis och ojämlik vårdpolitik som går emot grundläggande principer om rättvisa och solidaritet. 

Att fokusera på invandrare som de främsta användarna av vårdsystemet är inte bara missvisande utan också en grov förenkling av det komplexa problemet med tillgång till vård. Vårdutnyttjande är inte begränsat till en specifik grupp; det påverkas av en rad socioekonomiska faktorer som inkomst, utbildning och tillgång till hälsovård. Att skylla alla problem på invandrare förbiser dessa bredare samhällsfaktorer och hindrar oss från att hitta verkliga och rättvisa lösningar.

SD har försökt rättfärdiga sina förslag genom att hänvisa till enstaka fall av fusk och missbruk av vårdsystemet. Men att dra förhastade slutsatser baserat på några få incidenter är inte bara oärligt utan också farligt. Att använda dessa incidenter för att legitimera en politik som begränsar tillgången till livsviktiga tjänster för hela grupper av människor är ett övergrepp på mänskliga rättigheter och ett svek mot principen om lika tillgång till vård för alla.

En av de mest oroande aspekterna av SD:s politik är deras restriktiva syn på invandring och mänskliga rättigheter. Genom att föreslå åtgärder som begränsar tillgången till vård för vissa grupper riskerar partiet att skapa en samhällelig polarisering och konflikt som underminerar vår gemensamma välfärd och sammanhållning.

En av de grundläggande frågorna som SD måste svara på är huruvida de anser att tillgången till livsviktig hälsovård är en rättighet för alla människor, oavsett bakgrund eller legal status. Att försöka skapa en hierarki av vårdberättigande baserat på nationalitet eller migrationsstatus strider mot grundläggande principer om mänskliga rättigheter och rättvisa.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att tillgången till vård alltid ska ske utifrån behov. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter. Att försöka spela på rädsla och misstro för att rättfärdiga en politik som underminerar dessa rättigheter är oacceptabelt och går emot våra mest grundläggande värderingar som samhälle.

SD:s politik hotar inte bara vår gemensamma välfärd utan också våra grundläggande värderingar om rättvisa, solidaritet och mänskliga rättigheter. Det är dags att vi säger nej till denna restriktiva och diskriminerande politik och istället arbetar för en inkluderande och solidarisk samhällsstruktur där alla människor har tillgång till den vård de behöver för att leva ett hälsosamt och värdigt liv.

Mahmoud Al Mokdad, Centerpartiet
Ledamot i regionfullmäktige