SD: Undersköterskornas löner måste upp!

Skribenterna står fast vid sitt vallöfte att höja undersköterskornas löner med i snitt 2 500 kronor.
Skribenterna står fast vid sitt vallöfte att höja undersköterskornas löner med i snitt 2 500 kronor.

Undersköterskornas löner i Västerviks kommun är de lägsta i hela Sverige! Detta missförhållande är för oss Sverigedemokrater fullständigt oacceptabelt. Vi talar om de medarbetare i kommunen som ska ta hand om våra äldre, de som arbetat ett helt liv, betalat skatt och byggt vårt samhälle.

Debatt 20 april 2023 06:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi Sverigedemokrater kommer inte att acceptera att detta fortgår även 2024. Vi har sedan 2017 i varje budgetförslag varje år krävt högre löner för kommunens undersköterskor och att alla som arbetar i äldreomsorgen ska vara utbildade för detta och kunna tala svenska.

Innan valet lovade vi att höja undersköterskornas löner med i snitt 2 500 kronor. Det löftet står vi fast vid: det råder svår brist på utbildade undersköterskor i äldreomsorgen. Om befintlig personal inte orkar arbeta kvar och vi dessutom har mycket svårt att rekrytera ny personal, så innebär det att vi får färre och färre utbildade undersköterskor i omsorgen. Att inte ge rimliga arbetsvillkor åt undersköterskorna är inte bara snålhet, det är ren dumhet. 

Som politiker måste man kunna se skillnad på det här missförhållandet och på generella lönehöjningar för att kompensera för inflation. Att generellt höja löner kraftigt riskerar bara att spä på inflationen och bli till luft i löntagarnas plånböcker. Här är det dock fråga om ett av kommunens viktigaste yrken, som är sämst betalt i hela landet. Då krävs det extraordinära insatser. 

Sverigedemokraterna har sedan valet i september vågmästarrollen i Västerviks kommunfullmäktige. Med nio mandat är vi tredje största parti: det är på grund av vårt stöd, och inget annat, som det nuvarande styret med Westerviks-Alliansen, det vill säga M, KD, L och WP sitter vid makten i Västerviks kommun. Vi har ensamt fler mandat än KD, L och WP tillsammans. 

Den styrkepositionen kommer vi självklart att använda nu när förhandlingarna om budgeten för 2024 mellan oss och Westerviks-Alliansen börjar. Kravet på att höja undersköterskornas löner med i snitt 2 500 kronor är det första kravet i den lista över våra prioriteringar som vi nyligen gav Westerviks-Alliansen inför budgetförhandlingarna. 

Vi har tidigare påpekat det skandalösa i att de tidigare styrande i Västerviks kommun, S, C och MP, lät Västerviks kommuns undersköterskor sjunka till den absoluta botten i löneligan. Vi kommer inte att tillåta att detta missförhållande får fortgå. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa