SD: Skydda kommunens medborgare

I augusti lämnade vi Sverigedemokrater in en motion till Västerviks kommunfullmäktige om att kommunen måste säkerställa att hot från kriminella nätverk och så kallad ”hederskultur” aldrig får påverka myndighetsutövningen eller leda till en tystnadskultur.

Debatt 11 februari 2022 05:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Runtom i Sverige har det de senaste decennierna uppstått ett stort antal utsatta områden, där kriminella gäng och så kallad ”hederskultur” tagit ett allt fastare grepp och polis och myndigheter får allt svårare att verka. I Göteborg visade en extern rapport nyligen hur en tystnadskultur brett ut sig i staden till följd av de hot som ofta riktas från kriminella nätverk mot anställda i kommunen. Det handlar också om hedersproblematik, där tjänstepersoner utsätts för otillbörliga försök till påverkan. Rapporten slår fast att kriminalitet, extremism och hederskultur inte är isolerade från varandra. Till exempel arrangerar de kriminella nätverken äktenskap i syfte att stärka nätverken.  

Detta är en mycket allvarlig och negativ utveckling, som idag spritt sig till stora delar av vårt land. Även i Västerviks kommun har vi idag problem med gängrelaterad kriminalitet. För oss Sverigedemokrater var det därför en självklarhet att kräva att en extern utredning görs även i Västerviks kommun för att stävja och förebygga en liknande negativ utveckling här. Det handlar lika mycket om att skydda våra kommunanställda, som alla enskilda medborgare.  

Vid behandlingen av vår motion i kommunfullmäktige den 31 januari förklarade vi att vi ser positivt på att kommunens revisorer nyligen låtit göra en granskning inom området hot och våld och att det finns styrdokument och rutiner för detta. Vi uttryckte också att vi ser det som ett steg i rätt riktning med de lagändringar som föreslås 2023, som innebär att kommunerna får ett uppdrag att arbeta med brottsförebyggande åtgärder.  

Det som är beklagligt, och illavarslande, är dock det som sades under debatten av politikerna i den rödgröna majoriteten. Det naturliga hade varit att dessa politiker skulle ha instämt i att motionen är viktig för att bidra till att förebygga hot och våld mot kommunanställda. Men, nej: det som framför allt vice kommunalrådet Fredrik Lindwall (C), med benäget bistånd av kommunalrådet Dan Nilsson (S), istället ägnade sig åt, var att kritisera Sverigedemokraterna. Både för att vi lagt motionen och för att vi nämnde att de växande problemen är relaterade till en ökad invandring från länder som ofta präglas av laglöshet, klanstyre och så kallad hederskultur.  

Sambandet mellan ökat utanförskap, segregation, kriminalitet och den mycket stora invandringen har vi Sverigedemokrater påtalat ända sedan vårt inträde både i Sveriges riksdag och här i Västerviks kommun. Och det är just det som politikerna från S och C inte vill bli påminda om. De är ansvariga för hur det ser ut i Sverige idag. Med sitt agerande i den senaste fullmäktigedebatten visar S och C att de inte lärt sig någonting alls av de senaste decenniernas negativa samhällsutveckling och att de bryr sig mer om sin egen prestige än om kommunmedborgarnas bästa.  

Sverigedemokraterna vill agera snabbt för att bidra till att stävja och hindra att vi får en alltmer negativ samhällsutveckling till följd av ökade hot från kriminella nätverk. Vi vill i första hand skydda våra kommunanställda och alla våra kommunmedborgare.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa