SD: Mer sjukvård – mindre byråkrati

Det fattas idag 130 sjuksköterskor i sjukvården i Region Kalmar län. De sjuksköterskor som hyrs in från dyra hyrbolag täcker bara 4 av 10 vakanser.

Debattörerna vill att medborgarnas skattepengar ska gå till att förbättra sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och säkra rekryteringen för framtiden.

Debattörerna vill att medborgarnas skattepengar ska gå till att förbättra sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och säkra rekryteringen för framtiden.

Foto: Ellinor Ljung

Debatt2021-11-12 10:48
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det S-ledda styret i regionen förnekar dock att man kan räkna vakanser, eftersom regionen, som de uttrycker det, inte arbetar med ”inrättade tjänster”.  

Detta är enbart ett försök att föra medborgarna bakom ljuset och på pappret försöka trolla bort bristen på sjuksköterskor. I verkligheten är det de kvarvarande fast anställda medarbetarna som får betala priset. De tvingas springa fortare och trolla med knäna för att klara patienternas hälsa. Arbetsmiljön blir så pressad att såväl nödvändiga toabesök som raster ofta hoppas över. I värsta fall riskerar lojal personal att passera gränsen för utbrändhet.  

Det måste bli en ändring på detta och det måste ske nu! För detta krävs dock ett nytt styre i Region Kalmar län, eftersom det nuvarande S-ledda styret saknar vilja till förändring. Medan det S-ledda styret år efter år lägger skattepengar på dyr, inhyrd personal, satsar vi Sverigedemokrater i vårt förslag till budget under de närmaste tre åren sammanlagt 90 miljoner kronor extra på att höja den fast anställda sjukvårdspersonalens löner. Lika viktigt är att ett genomgripande arbete kommer till stånd för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. För att det ska bli verklighet satsar Sverigedemokraterna under de kommande tre åren sammanlagt 75 miljoner kronor extra.

Lika allvarligt som att det S-ledda styret vräker skattepengar på dyra hyrbolag, är det att samma styre år för år ökar byråkratin inom sjukvården. Sedan år 2008 har antalet chefer och handläggare i Region Kalmar län ökat från 333 till idag 554. Dessutom har under den här mandatperioden antalet politiker som är heltidsanställda regionråd ökat från 8 till 15. Detta är absurt, då varje regionråd kostar mer än en miljon kronor om året. Under tiden sliter sjukvårdspersonalen med allt fler och allt mer tidskrävande administrativa arbetsuppgifter, som i många fall med fördel kan utföras av medicinska sekreterare.  

Sjukvårdspersonal är utbildad för att vårda sjuka människor och hjälpa människor till hälsa. De ska inte ägna en minut mer än nödvändigt åt pappers- och dataarbete. Skattebetalarnas pengar ska inte användas till ökad byråkrati och fler och fler heltidsanställda politiker, utan till sjukvård.  

Ett område som måste prioriteras, är att öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen. Till höstterminen 2021 var antalet förstahandssökande 256, men intaget är bara 80 platser. Det är beklämmande att det S-ledda styrets passivitet är orsaken till att vi idag utbildar för få sjuksköterskor, samtidigt som sjukvårdens verksamheter skriker efter fast anställda sjuksköterskor. Sunt förnuft säger att vi ska ta vara på ungas ökande intresse för vården och öka antagningen av sjuksköterskestudenter. För att öka antalet platser på utbildningarna satsar Sverigedemokraterna i Kalmar län 20 miljoner kronor extra de närmaste tre åren. På samma sätt lägger vi 18 miljoner kronor för att införa en handledarpeng: Med ökat antal studenter ökar behovet av fler handledare. Det är då viktigt att de erfarna sjuksköterskor som ska handleda får den uppskattning och ersättning som de är värda.

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för att medborgarnas skattepengar ska gå till att få den bästa tänkbara sjukvården. Det är då absolut nödvändigt att lägga allt fokus på att förbättra sjukvårdspersonalens arbetsvillkor och att säkra rekryteringen för framtiden.