SD: Kalmar län behöver inte mer vindkraft

Det är inte nog med att de många vindkraftverk som idag slås upp som svampar ur jorden förstör natur och boendemiljö för många människor. De är dessutom fullständigt onödiga.

Debatt 25 februari 2022 05:43
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som vi Sverigedemokrater gång på gång påpekat, så har Sverige, tack vare tidigare utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft, redan så gott som helt fossilfri elproduktion. Trots det har nuvarande och tidigare regeringar raserat stabiliteten i vår energiförsörjning genom att straffbeskatta kärnkraften och lägga ned sex fungerande kärnkraftsreaktorer. En färsk rapport från Energiforsk visar att vi skulle haft nästan en halvering av dagens elpriser, om regeringen inte stängt ned Ringhals 1 och 2.

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige de senaste decennierna har varit möjlig bara genom stora subventioner från skattebetalarna, som får stå för dolda kostnader i form av till exempel nätkostnader och anslutningsavgifter. Tillgången på el från vindkraft beror på om det blåser eller inte. Vad Sverige behöver är planerbar elförsörjning och ett stabilt elsystem.

Nu tycker regeringen, ivrigt påhejad av det så kallade ”landsbygdspartiet” Centerpartiet, att människorna i glesbygden ska få ännu fler jättestora vindsnurror utplacerade nära sina bostäder. Människorna som bor och vistas i vindkraftverkens närhet riskerar att störas av buller, skuggeffekter och blinkande ljus. De roterande bladen skördar djurliv såsom rovfåglar och insekter. Fastigheterna i området förlorar i värde. Det finns heller ingen lag som ger kommunerna rätt att kräva garantier av bolagen att betala skrotningen av uttjänta verk. Därmed riskerar markägaren att tvingas stå för kostnaden för att montera ned verken, om bolaget till exempel gått i konkurs.  

Här i Västerviks kommun har vi Sverigedemokrater sedan vårt inval i kommunfullmäktige 2010 sagt nej till samtliga nya vindkraftsparker: Lebo, Lervik och Tribbhult. Vi motsätter oss också all ytterligare utbyggnad i Västerviks kommun, vare sig det gäller Hjorted, Odensvi, Blackstad, Ankarsrum, Överum eller någon annanstans.  

Sedan närboende engagerat sig och startat ett upprop mot de planerade parkerna i Lebo, Lervik och Tribbhult, vek sig de flesta av de partier i Västerviks kommun som tidigare röstat för byggandet av vindkraftverk på dessa orter. Man införde istället ett tillfälligt stopp för ytterligare utbyggnad i Västerviks kommun. Man sade också nej till vindkraftsetableringen i Tribbhult. Utom Centerpartiet, i förening med Miljöpartiet: de står fortfarande benhårt fast vid fortsatt vindkraftsutbyggnad på landsbygden i Västerviks kommun.  

Sverigedemokraterna står fullt ut bakom de ansträngningar som nu görs av engagerade medborgare för att stoppa även de andra vindkraftsparkerna. Vi stödjer även det arbete som görs för att förhindra att stoppet av parken i Tribbhult rivs upp. Vi kommer också noga att bevaka de partier som nu under trycket från den folkliga opinionen tvingat ändra sig och införa det tillfälliga vindkraftstoppet. Observera också att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nationellt är för en ökad utbyggnad av vindkraften på den svenska landsbygden. Det är valår och det tillfälliga stoppet handlar uppenbarligen mest om rädsla för att förlora röster.  

Sverigedemokraterna är det enda partiet som både nationellt och här i Kalmar län är tydligt och entydigt emot vindkraftsutbyggnaden. Vi lovar att verka för att inte fler vindkraftverk byggs i vårt län, varken i Västerviks kommun eller någon annanstans. Kalmar län behöver inte mer vindkraft.  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vindkraft i Tjust

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Då kan första vindkraftverket börja snurra i Lebo • Fem kraftverk har fått tillstånd

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen

Kommunen vill vara part i Tribbhult-målet • Anser att domstolen bryter mot lagen
Läs mer!

Miljöpartiet bjöd in till samtal om de höga elpriserna • Vill se statligt bidrag för bergvärme och tilläggsisolering

Miljöpartiet bjöd in till samtal om de höga elpriserna • Vill se statligt bidrag för bergvärme och tilläggsisolering

Jakob Styrenius: Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Utsikterna för ett lokalt maktskifte • Frågorna som kan påverka valutgången

Debatt: Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debatt: Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!

Det handlar om frihet att själv få välja färdsätt!