SD: Hur tänker S-ledda styret om Överums hälsocentral?

Överums hälsocentral ska öppna snart igen som en filial till Gamleby hälsocentral.

Överums hälsocentral ska öppna snart igen som en filial till Gamleby hälsocentral.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Debatt2024-05-09 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Överums hälsocentral planeras att öppnas på nytt den 22 maj. Men det blir bara öppethållande på onsdagar och torsdagar och i sommar stänger Överum igen i åtta veckor. Överum ska, efter senaste stängningen, nu istället vara så kallad filial till Gamleby hälsocentral. En filial med begränsade möjligheter till vård och som kommer att bemannas med hyrläkare. Det är de förutsättningar som getts av S-V-C-styret i Region Kalmar län. 

Hälsocentralen i Överum har under lång tid behandlats styvmoderligt av de olika S-ledda styrena i Region Kalmar län. Överumsborna med omnejd har år efter år tvingats nöja sig med ständigt osäkra besked om framtiden, nystarter och stängningar om vartannat. Något som verkligen inte gynnar vare sig patientsäkerhet, trygghet eller framtidstron på orten. 

Därför ställde undertecknad vid senaste regionfullmäktige den 25 april en så kallad interpellation (fråga med debatt) till det sittande S-V-C-styret, om hur de ser på Överums hälsocentral. Vad är de beredda att göra för att öka öppethållandet vid hälsocentralen? 

Det som man hela tiden måste fråga sig är ju: hur ärlig är viljan från S-V-C-styrets sida, att driva Överum? Emmy Ahlstedt (C), ansvarig för hälso- och sjukvård, svarade nämligen att de patienter från Överum med omnejd, som regionen nu listat om till Gamleby, är väldigt nöjda med hälsocentralen i Gamleby. Och visst är den nya hälsocentralen i Gamleby ett lyft. Men Gamleby är nu inte Överum. 

Den motivering från verksamheten som undertecknad fått till sig när det gäller att Överum bara ska vara öppet två dagar i veckan, är att det är för få listade. Men här får man se upp med vad som är hönan och ägget: om man under lång tid negligerar en hälsocentral, som diverse S-ledda styren gjort, och sedan begränsar öppethållandet och vårdutbudet, ja, då kan ju det i sin tur orsaka att allt färre listar sig. För sanningen är att det totala antalet patienter i Överums upptagningsområde är betydligt större än de som nu senast listades om till Gamleby. Efterfrågan på vård per listad är dessutom mycket större i Överum med omnejd än i resten av Gamleby hälsocentrals upptagningsområde. 

Så visst finns det underlag för ökat öppethållande i Överum. Vad det handlar om är huruvida viljan finns, viljan att långsiktigt satsa på Överum, så att tillgänglighet och vårdutbud ökar. Emmy Ahlstedt sade i sitt svar att det inför hösten kommer att göras en utvärdering för att se om det behöver göras några förändringar i upplägget. Hon lovade dessutom från talarstolen, på min direkta fråga, att om verksamheten flyter på till i höst (med avbrott då för åtta veckors stängning i sommar) och man har fullt med besök de 16 timmarna i veckan, då vill hon arbeta för att man också ökar öppethållandet i Överum. Det är ett löfte som förpliktar och som vi i höst får se vad det är värt. 

undefined
Bo Karlsson, SD.

Vi Sverigedemokrater kommer att noga följa upp detta och vara blåslampa på S-V-C-styrets hantering av Överums hälsocentral. För Sverigedemokraterna är det en självklarhet att allt måste göras för att inte komma ännu djupare ner i en negativ spiral, eller, värre, få en ursäkt för att Överums hälsocentral stängs ner permanent. Både lojaliteten mot Överumsborna och mot den hårt arbetande sjukvårdspersonalen i både Gamleby och Överum, kräver detta. Tillgängligheten och kvaliteten på sjukvården ska vara lika för alla i Västerviks kommun och man ska inte missgynnas för att man inte bor centralt. 

Bo Karlsson (SD)

Ledamot regionstyrelsen

Vice gruppledare SD Västervik