SD ger besked: Nej till vindkraft i Uknadalen

Vindkraftverken i Lebo uppfördes tack vare att de flesta politiker röstade för dem en gång i tiden, skriver debattörerna från SD, som försäkrar att partiet kommer att fortsätta rösta emot kommande vindkraftsetableringar, den här gången i Uknadalen.
Vindkraftverken i Lebo uppfördes tack vare att de flesta politiker röstade för dem en gång i tiden, skriver debattörerna från SD, som försäkrar att partiet kommer att fortsätta rösta emot kommande vindkraftsetableringar, den här gången i Uknadalen.

Många kommunbor har nog sett de jättelika nyuppförda vindkraftverken nära E 22 i södra kommundelen (den så kallade Leboparken).

Debatt 12 februari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla kanske dock inte vet att anledningen till att den här parken nu finns är att de flesta politiker i Västerviks kommunfullmäktige 2013 aktivt röstade för att den ska finnas. Vi Sverigedemokrater var det enda parti som aktivt röstade emot. Vi ville istället att Västerviks kommun skulle använda sig av det kommunala veto som kommunen har rätt att använda. Men det ville inte övriga kommunfullmäktige och det är därför parken nu står där. 

Nu söks tillstånd för en stor vindkraftpark nära kommungränsen till Åtvidaberg (Orreklint), med upp till 270 meter höga verk, som skulle förstöra stora delar av den vackra och unika Uknadalen. Låt oss från Sverigedemokraterna i Västervik från första början vara väldigt tydliga: vi kommer att rösta nej till vindkraftparken i Orreklint, precis som vi under åren 2013-2019 röstade nej till samtliga vindkraftsetableringar i södra kommundelen: Lebo, Lervik och Tribbhult. 

När det redan var för sent att överklaga Lebo och Lervik tvärvände 2021, efter omfattande folkliga protester, en del av de andra partierna: man upphävde nu det tillstånd till vindkraftpark man själva så sent som 2019 förnyat för Tribbhult, som därefter också stoppades. Man har sedan i kommunen infört paus för ny vindkraft, enligt inriktningsbeslut i Västerviks kommunfullmäktige i juni 2021, detta tills en ny energiplan för Västerviks kommun tas fram. I oktober 2022 beslutade Västerviks kommunfullmäktige att den befintliga vindbruksplanen var inaktuell och skulle ersättas med en ny energiplan, som kommunen ska arbeta fram i samband med den nya översiktsplanen. 

Det här är viktigt att komma ihåg för framtiden: Trots pausen i vindkraftsbyggandet, vilken naturligtvis i sig är bra, så efterlyser vi Sverigedemokrater en större tydlighet när det gäller vindkraft i Orreklint och Uknadalen. Vad som hittills hörts från officiellt politiskt håll är osäkert och kan i princip peka vart som helst. Sverigedemokraterna anser att Västerviks kommuns medborgare och inte minst de närboende, nu har rätt att få besked om vindkraft i Uknadalen och övriga Västerviks kommun. Särskilt när de närboende nu fått full vetskap om de miljömässiga konsekvenserna av de etableringar som pågår i Lebo och Lervik, med djupa sår i naturen, skapade av nya vägar och breddning av befintliga. Dessa vägar måste också tåla många och mycket tunga transporter i nybyggnadsskedet samt underhållas för att finnas till hands vid till exempel olyckor. 

Sverigedemokraterna i Västerviks kommun kommer att använda sin roll till att göra allt för att kommunens beslut blir att säga nej till ytterligare vindkraft: de tidigare vindkraftsetableringarna visar hur illa det kan gå när man inte tänker efter före. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa