SD: "Ge kyrkan ro att vara kyrka"

Skribenterna vill att kyrkan ska få ro att vara kyrka på socialkonservativ grund, och inte styras för mycket av politiska intressen.
Skribenterna vill att kyrkan ska få ro att vara kyrka på socialkonservativ grund, och inte styras för mycket av politiska intressen.

Svenska kyrkan är Sveriges folkkyrka med en majoritet av landets medborgare som medlemmar och i särklass det största trossamfundet, en av de största organisationerna i civilsamhället och en mycket stor arbetsgivare.

Debatt 15 september 2021 05:47
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kyrkovalet 2021

Kyrkan är en stor och synlig kulturbärare och en aktör av stor betydelse i vår mentalitet och genom livets olika skeden närvarande för såväl den enskilda människan som för familjen. Sverigedemokraterna betraktar därför Svenska kyrkans öde som en angelägenhet för alla svenskar. Troende såväl som icke troende. I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv och är så än idag.  

Men vår svenska kyrka står idag i en identitetskris och förlorar medlemmar i aldrig skådad skala. Förhållandet till religionsdialog och islam och en vänsterliberal slagsida har skapat ett främlingskap mellan många medlemmar och kyrkans organisation. Ett avstånd mellan vad man förväntar sig av kyrkan och vad kyrkan de facto gör. Numera lämnar människor kyrkan inte bara på grund av att man inte anser sig religiös, eller inte har råd med kyrkoavgiften, utan också för att man anser att Svenska kyrkan själv är otydlig i sin kristna identitet.  

Vårt engagemang är enkelt och rakt. Efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har Svenska kyrkan i alltför hög grad, alltför ofta, utvecklats till en politiskt vänsterliberal opinionsbildare där teologi och respekt för klassiskt kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden.

I motsats till Socialdemokraterna har Sverigedemokraterna inte som mål att låta sekulära partipolitiska dogmer styra kyrkans verksamhet, eller kullkasta kyrkans lära. Vi är inte engagerade för att förändra en kyrka i grundvalarna. Vi vill ta ansvar för att förvalta tillsammans med dem som utgör kyrkan; medlemmarna, anställda och förtroendevalda – på teologisk grund. Utifrån en socialkonservativ förvaltarskapstanke vill vi se reformer för att trygga, förvalta och förmedla en i grunden central och god samhällsinstitution som den Svenska kyrkan är i hela landet.

Sverigedemokraternas engagemang handlar om att frigöra Svenska kyrkan från Socialdemokraternas och andra vänsterliberala intressens förändringsiver och ge kyrkan ro att vara kyrka på socialkonservativ grund. Innebär det på sikt ett avvecklande av alla partiers inblandning i kyrkovalet, inklusive vårt eget, så är det för oss inte en främmande tanke, om det kan gagna Svenska kyrkans oberoende i sin roll som självständig evangelisk-luthersk kyrka.  

Sverigedemokraterna har i vår kyrkopolitik alltid värnat om kyrkans frigörelse och varit tydliga i vårt budskap om den kristna värdegrunden och vårt gemensamma kulturarv. Vi värnar om en kyrka som bejakar de fyra grundstenarna; gudstjänst, mission, undervisning och diakoni, sin roll som kulturbärare och förvaltare av ett svenskt, nordiskt och västerländskt kulturarv. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

För SD Västerviks nomineringsgrupp i kyrkovalet 2021:
Dan Larsen
Douglas Blomberg
Agnetha Suhr

Ämnen du kan följa